آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

راهنمای سریع آنالیز ارتعاشات

نابالانسی جرمی (Mass unbalance)

شفت خمیده (Bent Shaft)

ناهم محوری (misalignment)

رزونانس ارتعاشات (Resonance)

ترک (Crack)

آنالیز ارتعاشات تسمه (Belt Drive Problem)

لقی مکانیکی (Mechanical Looseness)

سایش (Rubbing)

عیوب بیرینگ ژورنال

عیوب بیرینگ­‌های غلتشی (Rolling Element Bearings)

عیوب چرخ­دنده‌ها (Gears Problem)

ارتعاشات حاصل از نیروهای هیدرولیکی و آیرودینامیکی (Hydraulic And Aerodynamic)

عیوب موتورهای القایی جریان متناوب (AC Induction Motors Problems)

عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب (AC Synchronous Motor)

عیوب موتورهای DC و کنترل‌ها (DC Motor and Control)

عبور جریان الکتریکی از بیرینگ‌های موتور (Current passing through the bearings)

خارج از مرکزی (Runout)

عیوب پایه‌های ماشین