ویژگی‌های سیگنال ارتعاشی (Vibration Signal Characteristics)

تئوری ارتعاشات(Vibration Theory)

سنسورهای اندازه‌گیری ارتعاشات (Vibration Transducer)

تکنیک‌های عیب‌یابی به کمک آنالیز ارتعاشات (vibration analysis techniques)

راهنمای عیب‌یابی از ماشین‌آلات دوار به کمک آنالیز ارتعاشات (Vibration based Fault Diagnosis Techniques for Rotating Mechanical Components)

نابالانسی جرمی (Mass unbalance)

شفت خمیده (Bent Shaft)

ناهم محوری (misalignment)

رزونانس ارتعاشات (Resonance)

ترک (Crack)

آنالیز ارتعاشات تسمه (Belt Drive Problem)

لقی مکانیکی (Mechanical Looseness)

سایش (Rubbing)

عیوب بیرینگ ژورنال (journal bearing problems)

عیوب بیرینگ­‌های غلتشی (Rolling Element Bearings problems)

عیوب چرخ­دنده‌ها (Gears Problem)

ارتعاشات حاصل از نیروهای هیدرولیکی و آیرودینامیکی (Hydraulic And Aerodynamic vibration)

عیوب موتورهای القایی جریان متناوب (AC Induction Motors Problems)

عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب (AC Synchronous Motor)

عیوب موتورهای DC و کنترل‌ها (DC Motor and Control)

عبور جریان الکتریکی از بیرینگ‌های موتور (Current passing through the bearings)

خارج از مرکزی (Runout)

عیوب پایه‌های ماشین