زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

مشکلات فاز در موتورهای القایی جریان متناوب (Phasing Problem in AC Induction Motors Rotor)

0

مشکلات فاز در موتورهای القایی جریان متناوب به علت لقـی و یـا شکـستگی اتـصالات می‌تواند باعـث ایجـاد ارتعاشـات شـدید در ۲ شود. ۲ نیز توسط مجاورهایی با فاصله ۰٫۳۳ احاطه  شده است. به منظـور جلـوگیری از خرابـی بیـشتر بایـستی هـر چـه سریع‌تر لقـی و یـا شکـستگی اتـصالات اصـلاح گردد و اگر مشکل حل نشود، دامنه ۲ می‌تواند تا بیش از ۲۵٫۴mm/s نیز افزایش یابد.

اسپکتروم مشکلات فاز در موتورهای القایی جریان متناوب
طیف فرکانسی لقی در کانکتورها (مشکلات فاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.