اسپکتروم نرمال موتور DC و کنترل‌ها  (Normal Spectrum in DC Motors And Control)

0

در اسپکتروم نرمال موتور DC که منبع تغذیه آن‌ها یکسو کننده تمام موج کنترل شده اسـت، شـاهد پیـک ارتعاشات در فرکـانس 6 هستیم. فرکانس 6، فرکانس آتش تریستورها (Silicon Control Rectifier Firing Frequency) نامیده شده و به اختصار به صورت SCR Firing Frequency یا SCR بیان می‌شود.

چنانچـه منبع تغذیه موتور یک‌سو کننده نیم موج کنترل شده باشد، فرکـانس آتش تریستورها سـه برابـر فرکـانس خط یا 3 خواهد بود. شکل زیر اسپکتروم نرمال موتور DC را نشان می­دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فرکانس 1X و فرکانس آتش تریستورها (SCR) دامنه غالب ارتعاشی دارند.

این مطالب را هم بخوانید

 اسپکتروم نرمال موتور DC

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code