زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

عیوب تیونینگ سیستم (Faulty System Tuning) موتور DC

0

عیوب تیونینگ موتور DC نشانگر وجود خطایی در تنظیم سیـستم کنتـرل الکتریکـی و یـا شکـستگی سیم‌پیچ‌های روتور می­باشـد. چنانچـه مـشکل حاکم بر موتور کنترلی باشد، ارتعاشاتی در  فرکانس‌های  ۱SCR و ۲SCR شاهد هستیم. همچنین در این حالت دامنه فرکانس‌ ۱SCR معمولاً بیش ‌از ۲٫۵۴mm/s و دامنه فرکانس ۲SCR در حدود ۱٫۰۱۶mm/s می‌باشد.

طیف فرکانسی عیوب تیونینگ موتور DC
طیف فرکانسی مشکلات تیونینگ موتور DC

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.