نابالانسی کوپل (Couple Unbalance)

0

در نابالانسی کوپل نقاط سنگین به‌گونه‌ای در ماشین دوار پراکنده‌شده‌اند که در دو صفحه کاملاً مخالف اما در شعاع‌های یکسان قرار دارند. در این حالت محور مرکز جرم روتور، نسبت به محور دوران ناموازی بوده و آن را در مرکز روتور قطع می‌کند؛ بنابریان برطرف کردن این نوع نابالانسی با اضافه کردن دو جرم در دو صفحه متفاوت، امکان‌پذیر است.

هنگامي‌كه چرخش شفت شروع شود، نيروهاي گریز از مرکز وابسته به نقاط سنگين مخالف هم به‌صورت كوپلي به شفت اعمال مي­شود؛ این نیرو با سرعت چرخش شفت رابطه مستقیم دارد و به همین علت در طیف فرکانسی، 1X همیشه مشاهده شده و معمولاً شاخص است.

همچنین چرخش كوپل باعث ایجاد نيروهاي متناوب خارج از فازي می‌شود كه روي یاتاقان‌های تکیه‌گاه عمل مي‌كنند. يعني نيرويي كه به يك ياتاقان وارد مي­شود هميشه در خلاف جهت ياتاقان ديگر است. درنتیجه، شفت از يك سمت به سمت ديگر نوسان مي‌كند.به همین خاطر نابالانسی کوپل باعث اختلاف‌فاز 180 درجه روی شفت می‌شود. اگر فرکانسی که ماشین در آن بهره‌برداری می‌شود، از اولین فرکانس بحرانی ماشین کمتر باشد، دامنه ارتعاشات اندازه‌گیری شده در جهت‌های محوری و شعاعی،  متناسب با مربع سرعت دورانی شفت، رشد می‌کند. در صورت انجام عملیات بالانس، جرم اصلاحی جهت رفع عیب نابالانسی کوپل، حداقل باید در دو صفحه اعمال شود. به خاطر داشته باشید که در اندازه‌گیری‌های انجام‌شده از بیرینگ‌های دو طرف شفت چه در جهت افقی (y) و چه در جهت عمودی(x)، باید شاهد اختلاف‌فاز 180 درجه باشید؛ همچنین اختلاف‌فاز تقریبی بین قرائت‌های جهت افقی (y) و عمودی (x) در هر بیرینگ طرفین شفت نیز 90 است.

این مطالب را هم بخوانید

سیگنال حوزه زمان این عیب در واحد سرعت به شکل سینوسی می‌باشد البته به شرطی که سایر عیوب مانند لقی و ناهم‌محوری در ماشین وجود نداشته باشد.

طیف فرکانسی نابالانسی کوپل
نابالانسی کوپل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code