زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

ناهم‌محوری پولی‌­ها (Belt / Pulley Misalignment)

0

نا­هم‌محوری پولی­‌ها ارتعاش قابل‌توجهی در فرکانس ۱X و در جهت محوری ایجاد می‌کند. نسبت دامنه ۱X پولی درایور (Driver) یا محرک که معمولاً الکتروموتور است، به دامنه ۱X پولی دیریون (Driven) یا متحرک که معمولاً فن می‌باشد، به‌ محل اندازه‌گیری و سختی شاسی بستگی دارد. به عبارتی در اسپکترومی که دستگاه آنالایزر تولید می‌کند، ۱X پولی محرک و یا ۱X پولی متحرک بسته به اینکه سازه نگه‌دارنده کدام قسمت ضعیف‌تر است، ظاهر می‌شود.

سیگنال حوزه زمان در ناهم‌محوری تسمه و پولی در صورتی که عیوب دیگری در ماشین نباشد، کاملاً سینوسی شکل است.

همچنین زاویه فاز اندازه‌گیری شده در جهت محوری  پولی محرک با پولی متحرک،  ۱۸۰ درجه اختلاف دارد.

طیف فرکانسی ناهم‌محوری پولی‌ها
طیف فرکانسی ناهم‌محوری پولی‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.