نابالانسی شفت یک­‌سر­گیردار (Overhung Rotor Unbalance)

0

نابالانسی شفت یک­‌سرگیردار باعث افزایش دامنه 1X در جهت شعاعی یعنی جهات  و و همچنین جهت محوری یعنی  می‌شود. در این نوع نابالانسی ارتعاشات  اندازه‌گیری شده در جهت محوری (z) بیشترین دامنه را دارد. افزایش دامنه ارتعاش در جهت محوری، به علت گشتاور خمشی (Bending Moment) ایجادشده در شفت است. قرائت‌های فاز در جهت محوری تمایل دارند که هم‌فاز باشند؛ درحالی‌که قرائت‌های فاز شعاعی ( xوy) ممکن است ناپایدار باشند؛ بااین‌حال اختلاف‌فازهای افقی (x) معمولاً نزدیک به اختلاف‌فازهای عمودی (y) شفت نابالانس بوده و ممکن است تا 30± درجه متفاوت باشد.

توجه داشته باشید زمانی که مرکز جرم شفت یک­سر­گیردار در حدفاصل بین دو بیرینگ باشد

این مطالب را هم بخوانید
طیف فرکانسی نابالانسی شفت یک­‌سرگیردار
طیف فرکانسی نابالانسی شفت یک­‌سرگیردار

نیروی عکس‌العملی حاصل از نابالانسی به‌صورت هم­فاز در دو بیرینگ ظاهر می‌شود؛ اما زمانی که مرکز جرم شفت در خارج از حدفاصل بین دو بیرینگ باشد، نیروی عکس‌العملی حاصل از نابالانـسی به‌صورت غیـر هم‌فاز در دو بیرینگ ظاهر می‌شود این دونیروی عکس‌العملی همانند به‌صورت یک گشتاور کوپل به شفت اعمال می‌شوند؛ چون این نابالانسی ناشی از نابالانسی کوپـل واقعی نیست به آن کوپل کاذب گفته می‌شود. در شفت یک­سر­گیردار حتی میزان کم نابالانسی می‌تواند باعث ایجاد مقادیر زیادی کوپل کاذب در روتور شود. این کوپل کاذب با کوپل واقعی جمع برداری شده و در حین عملیات بالانس باعث ایجاد نتایج غیرمنطقی می‌شود. درصورتی‌که اختلاف‌فاز محوری بیرینگ‌ها در محدوده 30± باشد می‌توان به وجود کوپل کاذب پی برد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code