لقی کانکتور و کارت‌های کنترلی اتصالی کرده در موتور Shorted Control Card, Loose Connector) DC)

0

اتصالی ­کردن کارت­‌هـای کنترلی و یـا اتـصالات شـل شـده موتور DC می‌­تواننـد در فرکانـس‌­هایی کـه ترکیبی از فرکانس خط هستند (یعنی فرمول، فرمولفرمول3 و فرمول4) پیک­‌هـای ارتعاشـی قابل‌توجهی ایجاد نمایند.

این مطالب را هم بخوانید

لقی کانکتور و کارت‌های کنترلی اتصالی کرده در موتور DC
طیف فرکانسی لقی کانکتور و اتصالی کردن کارت‌های کنترلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code