زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب (AC Synchronous Motor)

0

از عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب، شـل شدن سیم‌پیچ‌های اسـتاتور (Loose Stator Coils) مـوتورهای سـنکرون سنکرون بوده و ارتـعاش بسیار زیـادی در فرکانس گذر سیم‌پیچ Coil Pass Frequency) CPF) ایجاد می‌کند. CPF با مجاورهای ۱X احاطه شده‌اند. مشکلات موتور سنکرون معمولاً با پیک‌های دامنه بالا در محدوده فرکانسی  ۱۰۰۰Hz تا ۱۵۰۰Hz مشخص شده و با مجاورهای ۲ همراه هستند.

طیف فرکانسی شـل شدن سیم‌پیچ‌های اسـتاتور موتورهای سنکرون
طیف فرکانسی شـل شدن سیم‌پیچ‌های اسـتاتور موتورهای سنکرون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.