نیروی اضافی روی دندانه‌ها (Tooth Load)

0

فرکانس‌های GMF اغلب نسبت به بار، شرایط کاری گیربکس و نیروی اضافی روی دندانه‌ها حساسیت زیادی دارند.

رشد دامنه‌ GMF ضرورتاً مشخص‌کننده مشکل نیستند، به‌ویژه اگر فرکانس‌های مجاور، دامنه کمی داشته باشند و هیچ فرکانس طبیعی تحریک نشده باشد.

اما افزایش دامنه GMF بدون افزایش دامنه فرکانس‌های مجاور حاکی از وجود نیروی اضافی روی دندانه­‌ها می­‌باشد.

این مطالب را هم بخوانید

بنابراین باید همه آنالیزها را با شرایطی که گیربکس تحت حداکثر بار است، انجام داد تا مقایسه طیف‌ها معنی‌دار باشد.

سایش دندانه‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code