آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

تحلیل منحنی Run up و Coast down ماشین دوار

من سعید کردی زاده در این فیلم آموزشی کوتاه به شما خواهم گفت که چگونه با تحلیل منحنی Run up و Coast down ماشین از ماشین های  دوار عیب یابی کنیم.

  • منحنی Run up و Coast down ماشین چگونه تولید میشود؟
  • منحنی های Run up و Coast down در آنالیز ارتعاشات ماشین دوار چه کاربردی دارد؟
  • ترسم نمودار نایکوئیست Nyquist Plot به کمک داده های منحنی Run up و Coast down

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید

 

منحنی Run up و Coast down ماشین چگونه تولید میشود؟

ثبت تغییرات ارتعاشاش ماشین از زمانی که ماشین را روشن مکنیم تا وقتی به دور برسد و  زمانی که ماشین را خاموش میکنیم تا زمانی که کاملا متوقف شود،

منجر به ایجاد منحنی های Run up و Coast down میشود.

بدین منظور یک فیلتر ردیاب را به سرعت قفل نموده و تغییر دامنه و فاز ارتعاشات ماشین در سرعت های مختلف توسط فیلتر ردیاب، ثبت میشود.

مطمئنم فیلم آموزشی زاویه فاز به تمام سولات شما  در مورد زاویه فاز پاسخ میدهد.

منحنی های Run up و Coast down در آنالیز ارتعاشات ماشین دوار چه کاربردی دارد؟

ممکن بپرسید این منحنی های Run up و Coast down چه فایده ای دارد؟

 فایده اول

اولا این منحنی ها نشان دهنده رفتار ماشین در گذر از فرکانس طبیعی بوده و در تشخیص رزونانس (Resonance) و پیدا کردن فرکانس طبیعی(Neutral Frequency)  بسیار سودمند میباشد.

فایده دوم

ثانیا منحنی های Run up و Coast down در یک ماشین سالم با گذشت زمان نبایستی تغییر کند و نهایتا بزرگی و کوچکی دامنه قله های منحنی تغییر میکند، ولی محل قله ها در نمودار سرعت نباید جابه جا شود.

اگر بعد از تعمیرات ماشین شاهد اینگونه جابه جایی در قله های منحنی های Run up و Coast down به احتمال زیاد در مونتاژ ماشین عیبی وجود داشته است.

همچنین اگر بدون انجام تعمیرات و با گذشت زمان جابه جایی قله های نمودار Run up و Coast down مشاهده شود، به احتمال زیاد شفت ماشین ترک برداشته است

منحنی Run up و Coast down

 

 

ترسم نمودار نایکوئیست Nyquist Plot به کمک داده های منحنی Run up و Coast down

به کمک داده های منحنی Run up و Coast down میتوانید نمودار نایکوئیست Nyquist Plot رسم کنید.

هر حلقه در نمودار نایکوئیست نشان دهنده پدیده تشدید Resonance بوده و در صورتی که ماشین دچار عیب آنبالانسی Unbalance باشد، با شدت گرفتن این عیب حلقه های نمودار نایکوئیست بزرگتر می شود.

لطفا مقاله سه شاهد اصلی در تشخیص عیب آنالانسی را مطالعه کنید.

منحنی Run up و Coast down

 

 

 

the machine,s run up and coast down curves analysis

In The Name of God

Hello my friends. Im Saeid Kordizade.

A senior mechanical engineer.

In this article, I intend to tell you the machine,s run up and coast down curves analysis.

Recording the variations on the machine vibrations from turning on to nominal RMP and when it is shut down and stands still,

resulted in run up and coast down curves.

So a detection filter is locked in the speed of shaft,

and the range variation and the phase of machine vibration is recorded in different speed by detection filter.

what do mean the run up and coast down curves?

You may ask, ” what do mean the run up and coast down curves?

At first, these curves show the machine,s behavior during the natural frequency and it is useful to recognize to resonance and finding the natural frequency.

The second, in a safe machine the coast down and run up curves are not varying and finally,

the rate of amplitude of curve,s peak is varying, but the peak place must not displaced in the rmp diagram.

If there is a displacement after the machine,s overhaul in the coast down and run up curves, surely,

there is a fault or assembling the machine.

And, if there is a displacement on peaks in coast down and run up diagram likely,

the shaft has been cracked can draw the nyquist plots by the coast down and run up curves.

منحنی Run up و Coast down

 

 

nyquist diagram

Every cycle on the nyquist diagram shows the resonance intensity,

and where as the machine is suffered from unbalanced condition, the cycles on nyquist diagram will be enlarged,

when the unbalanced condition intensified.

Thanks you accompany us.

منحنی Run up و Coast down

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code