آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

مقالات

سطح تمیزی روغن نو
آنالیز روغن

سطح تمیزی روغن نو

یکی از اهداف بسیار مهم در بکارگیری فن آوری مراقبت وضعيت (CM)، شناسایی و کنترل عوامل ریشه­ای فرسایش غیرعادی سیستم­های مکانیکی می­باشد. براساس تحقیقات به

مطالعه کامل »
آنالیز ارتعاشات

ارتعاشات همنوا چیست؟

شناسایی منبع ارتعاش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این منبع می­تواند یکی از اجزا ماشین یا اینکه ناشی از انتقال نیروی ایرتعاش از عوامل خارجی

مطالعه کامل »