زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

نابالانسی دینامیکی (Dynamic Unbalance)

0

نابالانسی دینامیکی شایع‌ترین نوع نابالانسی است و ترکیبی از نابالانسی کوپل و تک‌صفحه‌ای می‌باشد. در این حالت، هم ‌مرکز جرم نسبت به محور دوران ناموازی است و هم اینکه محور دوران از مرکز جرم روتور عبور نمی­کند. ۱X در طیف فرکانسی شاخص است و اصلاح این عیب، جرم گذاری در دو صفحه را نیاز دارد. اختلاف‌فاز شعاعی بین بیرینگ­های دو طرف شفت می‌تواند از صفر تا ۱۸۰ درجه تغییر نموده و عدد ثابتی ندارد؛ بااین‌حال هنگامی‌که اندازه‌گیری از بیرینگ­های دو طرف شفت انجام می‌شود، باید اختلاف‌فاز افقی (y) نزدیک به اختلاف‌فاز عمودی (x) باشد و نهایتاً ۳۰± درجه تفاوت داشته باشند. درصورتی‌که نابالانسی دینامیکی زیاد باشد، اختلاف‌فاز بین قرائت‌های افقی و عمودی هر بیرینگ می‌تواند تا ۴۰± درجه تغییر کند.

طیف فرکانسی نابالانسی دینامیکی
نابالانسی دینامیکی

در نابالانسی دینامیکی مشابه دو نوع  قبلی، اگر عیوب دیگری مانند لقی و ناهم راستایی در ماشین وجود نداشته باشد، شکل موج زمانی این عیب در واحد سرعت به شکل سینوسی می­باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.