آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توربین گازی

Spread the love
سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

در سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2، روان­کاری یاتاقان‌ها و ترنینگیر و سیستم کنترل روغن انجام می‌گیرد. روغن توسط پمپ مربوطه از تانک به سمت کولر

سیستم مدیا در نیروگاه

صفر تا صد سیستم مدیا در نیروگاه

افزایش بازده توربین گاز V94.2 سری ۵ به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که روش‌های زیر از جمله این راهکارها می‌باشند. نصب سیستم +IGV ارتقای توربین‌های گازی V94.2 به +MAP2 کاهش دمای

ترمودینامیک توربین گازی

ترمودینامیک توربین گازی

آنالیز ترمودینامیک توربین گازی نمایی کلی از یک سیکل توربین گازی در شکل (۱) قابل مشاهده است. اجزای اصلی این سیستم عبارتند از: کمپرسور، محفظه احتراق

شکست پره کپرسور

تعیین مکانیزم شکست پره کپرسور

هوای مورد نیاز برای احتراق و کاربرد خنک‌کنندگی در توربین‌های گازی توسط کمپرسورها فراهم می‌شود. هوا بعد از عبور از فیلترها به داخل کمپرسور وارد