0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

روش های بهینه سازی توربین گازی

1- توربین گاز استفاده از توربین‌های گازی جهت تولید برق در بسیاری از کشورهای جهان رایج می‌باشد. در گذشته تنها به منظور تامین بار مورد

مکانیزم تخریب تجهیزات توربین گاز

1- مسیر داغ توربین گازی بخش‌های مسیر داغ نیروگاه‌های گازی عموماً در درجه حرارت‌های بالاتر از ۳/۰ درجه حرارت مذاب ماده تشکیل‌دهنده‌شان کار می‌کنند. افزایش

کمپرسور واشینگ

کمپرسور واشینگ از الف تا ی

رسوبات ایجاد شده روی پره‌ها در طول کارکرد باعث کاهش بازده توربین گاز خواهد شد که نتیجه آن کاهش توان تولیدی واحد نیروگاهی می‌باشد. برای

مدل سازی دینامیکی توربین گازی V94.2

مدل سازی دینامیکی توربین گازی V94.2

توربین‌های گازی V94.2 با دو سوخت گازوئیل به صورت مایع و گاز طبیعی می‌توانند کار کنند. در این مقاله تخمینی از پارامترهای توربین گازی V94.2 در حالت استفاده از

کاهش ناکس توربین گازی

چهار روش کاهش ناکس توربین گازی

با افزایش بیشینه دمای گازهای توربین گازی، بازده حرارتی سیکل ترکیبی زیاد می‌شود. با این‌همه، زمانی که دمای کارکرد توربین گازی افزایش می‌یابد تولید آلاینده NOx زیاد

سیستم حفاظت نیروگاه گازی

مقدمه در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه نقل انرژی، ژنراتورها، ترانس‌ها، موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در اثر فقدان عایق‌بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی عایق‌ها