آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توربین گازی

Spread the love
مدل سازی توربین گازی

مدل سازی توربین گازی چگونه است؟

توربین‌های گاز نقش بسیار مهمی در واحدهای تولید توان و بخار دارند و روزبه‌روز با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و افزایش بازده و عملکرد این نوع توربین‌ها

سیکل توربین گاز

بررسی انواع سیکل توربین گاز

سیکل توربین‌ گاز ممکن است آرایش تک‌محوری یا دومحوری داشته باشد (شکل ۱). در آرایش نوع اخیر از دو محور استفاده می‌شود که با سرعت‌های

اجزای توربین گاز

اجزای توربین گاز از الف تا ی

اجزای توربین گاز در واقع یک موتور احتراق داخلی چرخشی از خانواده توربوماشین‌ها است که در ذهن عموم موتور جت هواپیما به ‌عنوان پرمصرف‌ترین کاربرد