آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توربین گازی

Spread the love
ترک پره توربین گازی

علل ایجاد ترک پره توربین گازی GeF6

۱- پره توربین گازی توربین‌های گازی از انواع تجهیزات تولید انرژی هستند که کاربرد زیادی در صنعت دارند. مهم‌ترین کاربرد این تجهیزات در نیروگاه‌های برق،

خوردگی داغ پره توربین گازی

بررسی خوردگی داغ پره توربین گازی

پیشرفت‌های به دست آمده در توسعه آلیاژهای جدید به همراه روش‌های خنک کردن پره‌ها، منجر به افزایش دمای کاری در نسل جدید توربین‌های گازی شد.

تخریب پره توربین گازی

تخریب پره توربین گازی

بررسی عوامل تخریب پره توربین گازی نیاز به یک جمع‌بندی کلی از کلیه تکنیک‌های پیش‌گویی کننده عمر باقیمانده پره توربین می‌باشد. در این تحقیق مهم‌ترین

پره توربین گازی

پره توربین گازی از سیر تا پیاز

پره توربین گازی، پره‌های تک‌بلور از جنس سوپرآلیاژ عمدتا به دلیل مقاومت خوب خزشی و خستگی در توربین‌های گازی هوایی و زمینی استفاده می‌شوند. در