آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

پایش وضعیت در کارخانه سیمان – دو مثال واقعی

پایش وضعیت در کارخانه سیمان

هر گونه عاملی که باعث ایجاد ارتعاش می­شود خصوصیات ارتعاشی مختص به خود را دارد که می­توان از طریق آنالیز ارتعاشات و با تحلیل ابزارهای آنالیز (طیف فرکانسی، زاویه فاز و…) عامل اصلی را شناسایی و در جهت رفع آن اقدامات لازم را انجام داد. انجام پایش وضعیت در کارخانه سیمان به دو مورد ارتعاشی اشاره خواهد شد که در هر دو، عامل ایجاد ارتعاش شناسایی و رفع آن شرح داده می­شود.

 

پایش وضعیت در کارخانه سیمان : بررسی وضعیت ارتعاشی فن بگ فیلتر

مشخصات فن یک سر آزاد (over hung) بگ فیلتر در جدول ۱ درج شده است.

جدول 1: مشخصات فن بگ فیلتر

پایش وضعیت در کارخانه سیمانطی اظهارات پرسنل واحد مکانیک و تولید کارخانه در خصوص ارتعاش فن بالای سیلو آسیای سیمان پایش وضعیت فن و اندازه­گیری ارتعاشی به منظور شناسایی عیوب مکانیکی از جمله خارج از مرکزی پولی­ها، نامیزانی جرمی، خرابی بیرینگ­ها از نقاط نشان داده شده در شکل ۱ با استفاده از تکنیک­های زاویه فاز، FFT و … در دستور کار قرار گرفت.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشکل 1: نقاط اندازه­گیری ارتعاش فن بگ فیلتر

 

نتایج اندازه­گیری ارتعاش از نقاط فوق در جدول ۲ نشان داده شده است.

 

جدول ۲: نتایج اندازه­گیری ارتعاشات فن بگ فیلتر

پایش وضعیت در کارخانه سیمانبعد از آنالیز و تحلیل طیفهای فرکانسی ارتعاشات اندازه­گیری شده مشخص گردید که در فرکانس دور پیکی با دامنه بالا (حدود ۲۳ میلیمتر بر ثانیه) در هر سه جهت افقی، عمودی و محوری یاتاقان وجود دارد که می­تواند ناشی از عیوبی همچون نامیزانی جرمی، خارج از مرکزی و خمیدگی شافت باشد. در شکل ۲ طیف فرکانسی نقطه ۳ در جهت افقی نشان داده شده است.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشكل ۲: طیف فرکانسی در جهت افقی نقطه ۳

جهت حصول اطمینان از علت مشکل بوجود آمده اقدام به اندازه­گیری زاویه فاز از نقاط مشخص شده در شکل ۳ گردید که نتایج آن در جدول ۳ نشان داده شده است. با تحلیل زوایای فاز اندازه­گیری شده مشخص گردید مشکل ایجاد شده از ناهم محوری نمی­باشد لذا به منظور بررسی دیگر عوامل ارتعاش زا، سر پولی در جهت شعاعی ساعت زنی گردید. نتایج ساعت زنی حاکی از آن بود که میزان خارج از مرکزی شافت به همراه پولی در محدوده استاندارد قرار ندارد. لذا در اولین مرحله در جهت رفع عیب ، اقدام به تعویض پولی گردید.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشكل ۳: نقاط اندازه­گیری زوایای فاز

جدول 3: نتایج زوایای فاز بدست آمده

پایش وضعیت در کارخانه سیمانبعد از تعویض پولی سر پروانه، ارتعاش سنجی مجددا انجام شد ولی اندازه ارتعاش خارج از محدوده مجاز بود (۵ الی ۶ میلیمتر بر ثانیه). جهت کاهش ارتعاش و رساندن به محدوده مجاز و استاندارد، شافت پروانه نیز تعویض شد که نتایج اندازه­گیری­های ارتعاش مطابق جدول ۴ بدست آمد. از آنجائیکه این نتایج کاهش قابل توجه دامنه ارتعاشات را نشان می­دهد لذا می­توان نتیجه گرفت که عوامل ایجاد ارتعاش فن سیلو، خارج از مرکزی پولی و خمیدگی می­باشد.

جدول ۴: نتایج اندازه­گیری ارتعاشات پس از تعویض پولی و شافت

پایش وضعیت در کارخانه سیماندر شکل ۴ ترند طیفهای فرکانسی کاهش ارتعاش پس از تعویض پولی و شافت پروانه نشان داده شده است.

 

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشکل ۴: طیف فرکانسی در جهت افقی نقطه ۳ پس از تعویض پولی و شافت

 

پایش وضعیت در کارخانه سیمان: بررسی وضعیت ارتعاشی آی دی فن

آی دی فن یکی از تجهیزات اصلی در صنعت سیمان است که نقش بسزایی در فرآیند تولید دارد از این رو نگهداری و تعمیرات این تجهیز جهت جلوگیری از خرابی­های زودرس و نا به هنگام و هزینه بر، توجه خاصی را می­طلبد. مشخصات آی دی فن یک کارخانه سیمان در جدول ۵ درج شده است.

جدول ۵: مشخصات آی دی فن شرکت سیمان ساوه

پایش وضعیت در کارخانه سیمانطی ۲۴ ماه پایش وضعیت این فن و اندازه­گیری ارتعاش موثر (mms) و طیفهای فرکانسی مشاهده گردید پیک­های ارتعاشی در فرکانس­های خرابی اجزای بیرینگ که در فرکانس­های مربوط به خرابی بیرینگ با افزایش نامیزانی جرمی فن در اثر چسبندگی مواد این خرابی­ها شدت بیشتری از خود نشان می­دهد. لازم بذکر است علیرغم نظافت و جداسازی مواد از پروانه در توقفات کوتاه مدت پیش آمده مشکل ارتعاش همچنان به قوت خود باقی بود. روند رو به رشد ارتعاش در یاتاقان فیکس در جهت افقی در شکل ۵ نشان داده شده است.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشكل ۵: روند رو به افزایش ارتعاشات آی دی فن

با پایش بیشتر این تجهیز به منظور جلوگیری از ایجاد پیامدهای ثانویه با برنامه­ریزی و هماهنگی­های انجام شده این بیرینگ در زمان تعمیرات اساسی تعویض گردید. تصویر خرابی بخش داخلی رینگ بیرونی و رولرها در شکل ۶ نشان داده شده است.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشکل 6: تصاویر بیرینگ معیوب پس از تعویض

شکل به روند کاهش ارتعاش پس از تعویض بیرینگ معیوب را نشان می­دهد.

پایش وضعیت در کارخانه سیمانشكل ۷: روند کاهش ارتعاشات پس از تعویض بیرینگ

نتیجه ­گیری پایش وضعیت در کارخانه سیمان

در مورد اول از تجزیه و تحلیل نتایج پایش وضعیت بر اساس آنالیز ارتعاشات به خارج از مرکزی پولی و خمیدگی شافت پی برده که بعد از تعویض آن­ها کاهش شدید ارتعاش مشاهده گردید. در مورد کاوی دوم نیز به کمک مانیتورینگ کردن ارتعاشات از خرابی ناگهانی بیرینگ و توقف طولانی مدت خط تولید جلوگیری بعمل آمد.

منبع: محمد نجفی علیمددی، حمید نشاطی، امیر مطهری ” کاربرد آنالیز ارتعاشی در شناسایی و رفع عیوب تجهیزات دوار – دو موردکاوی در صنعت سیمان” هشتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ۱۳۹۲

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code