آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن (فیلم رایگان)

در این فیلم 2 دقیقه ای درباره توانایی تفکیک پذیری آب از روغن به شما میگویم:

  • تعریف توانایی تفکیک پذیری آب از روغن
  • اندازه گیری Seperability یا Demulsibility روغن
  • عوامل ایجاد امولسیون آب در روغن توربین
  • اظهار نظر توربین سازها در مورد توانایی تفکیک پذیری آب از روغن
  • حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری، مدت زمان مجاز برای جدایش آب از روغن و قیمت آزمایش طبق استاندارد ASTM D 1401

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن توربین

به نام خدا دوستان سلام  من سعید کردی زاده هستم، کارشناس ارشد مکانیک.

در این ویدیو قصد دارم در مورد توانایی تفکیک پذیری آب از روغن توربین، مطالبی را با شما به اشتراک بگذارم.

تعریف توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

میزان مقاومت روغن در مقابل تشکیل امولسیون را به عنوان توانایی روغن برای جدا شدن از آب تعریف میشود.

این خاصیت با اسامی Seperability یا  Demulsibility روغن از آب، شناخته میشود.

جدایش آب از روغن

اندازه گیری Seperability یا Demulsibility روغن

برای اندازه گیری Seperability یا Demulsibility روغن، 40ml روغن رو با 40ml آب، کاملا مخلوط کرده

و مدت زمانی را که طول میکشد آب از روغن جدایش شود را به عنوان نتیجه تست گزارش میگردد.

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

عوامل ایجاد امولسیون آب در روغن توربین

ایجاد امولیسون در روغن توربین میتواند به دلیل آلودگی گرد و غبار و ترکیبات سولفیدی اتفاق بیفتد.

تلاطم روغن، عمر زیاد روغن و کاهش ادتیو دمولسیفایر که شکننده امولسیون است،

نیز از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد امولسیون آب در روغن میشند.

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

با آسیب های حضور آب در روغن توربین بیشتر آشنا شوید.

اظهار نظر توربین سازها در مورد توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

توربین سازهای مختلف در مورد مقدار آب روغن، در حالت امولسیون و توانایی روغن در جدا کردن این آب، اظهارنظر کرده اند.

به عنوان مثال شرکت ALSTOM عنوان کرده است که روغن توربین باید بتواند در آزمایشی که براساس استاندارد  ASTM D 1401 انجام میشود،

در کمتر از 30 دقیقه آب را از خودش جدا نماید.

همچنین شرکت مپنا و زیمنس حد 20 دقیقه را برای توانایی تفکیک پذیری آب از روغن توربین پیشنهاد کرده اند.

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری، مدت زمان مجاز برای جدایش آب از روغن و قیمت آزمایش طبق استاندارد ASTM D 1401

پیشنهاد میشود برای توربین بخار، تولانایی روغن برای جدا شدن از آب و امولسیون شکنی به صورت سالیانه و مطابق با استاندارد ASTM D 1401 تحت پایش قرار گیرد.

همچنین زمانی که جدایی آب از روغن نگرانی اصلی شما کاربران توربین باشد، انجام سالیانه این آزمایش توصیه میشود.

مقدار روغن مورد نیاز آزمایش100mlو هزینه انجام آن در کشور ما سی و سه هزار تومان می باشد.

 

توانایی تفکیک پذیری آب از روغن

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code