آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

در سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2، روان­کاری یاتاقان‌ها و ترنینگیر و سیستم کنترل روغن انجام می‌گیرد. روغن توسط پمپ مربوطه از تانک به سمت کولر ارسال می‌گردد در این مسیر شیر کنترل حرارتی و فیلترها قرار دارند، پس از کولر روغن در مسیر یاتاقان‌ها اوریفیس­های مخصوص وجود دارد. که روغن از آنجا به سمت یاتاقان روانه شده و پس از خروج از یاتاقان روغن به سمت مسیر برگشتی جریان یافته و سپس به سمت تانک روغن برگشت می‌نماید. در یاتاقان‌ها مسیر دیگری وجود دارد که توسط آن بوستر پمپ روغن بالابر (جکینگ) با فشار مناسب روغن را به زیر روتور تزریق می‌نماید و باعث بلند شدن شفت می‌گردد. اجزاء اصلی سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2 عبارتند از:

1)   تانک روغن

2)   فن تخلیه بخارات

3)   پمپ‌های اصلی و کمکی

4)   پمپ اضطراری (پمپ DC)

5)   پمپ جکینگ توربین

6)   پمپ جکینگ ژنراتور

7)   فیلتر دوگانه

8)   ولو ترنینگیر

1- پمپ اصلی و کمکی روغن سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

پمپ اصلی روغن، روغن را به سمت یاتاقان‌های توربو ژنراتور ارسال می‌نماید. در صورتی که پمپ اصلی به هر دلیلی قادر به این کار نشد پمپ کمکی این وظیفه را اجرا می‌کند. هر دو پمپ اصلی و کمکی سانتریفوز و یک مرحله‌ای می‌باشند که به طور عمودی بر روی تانک نصب می‌باشند، پمپ‌ها با پروانه‌های محوری در پوسته حلزونی شکل به الکتروموتور توسط کوپلینگ دندانه‌دار متصل می‌باشند. پمپ‌ها در داخل روغن در عمق ۷۰ سانتی‌متری پایین‌تر از حداقل سطح مجاز روغن قرار گرفته‌اند و خروجی آن توسط فلنچ به لوله بیرون از تانک مرتبط است. محور پمپ در داخل پوسته حلزونی شکل توسط بلبرینگ‌های شیار عمیق مهار و توسط بلبرینگ کف­گرد آویزان می‌باشد.

2- پمپ اضطراری یا پمپ DC سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

پمپ DC نیز یک پمپ سانتریفوژ تک‌مرحله‌ای عمودی می‌باشد که وقتی پمپ اصلی و کمکی از وظیفه خود بر نیامدند و یا برق AC از مدار خارج شد. این پمپ وارد مدار شده و روغن را مستقیماً به سمت یاتاقان‌ها ارسال می‌نماید. این پمپ نیز همانند پمپ‌های اصلی و کمکی از یک پوسته حلزونی شکل برخوردار است و روتور آن همانند سایر پمپ‌ها عمل می‌نماید و اتصال به خارج از تانک و عمق درون تانک این پمپ نیز همانند دو پمپ اصلی و کمکی می‌باشد.

۳- پمپ جکینگ روتور توربین سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

سیستم پمپ جکینگ در زمان راه‌اندازی و یا توقف روتور وارد مدار می‌گردد و فیلم روغن به ضخامت حدود 08/0 تا 12/0 میلی‌متر بین یاتاقان و محور ایجاد می‌کند. برای تولید این فیلم روغن نیاز به فشاری معادل bar۱۶۰ وجود دارد. در غیر این صورت وزن زیاد روتور و سطح اتکای کم باعث آسیب دیدن بابیت یاتاقان‌ها خواهد شد.

لازم به ذکر است که فیلم روغن ایجادشده در زمان راه‌اندازی باعث کاهش نیروی اصطکاک شده و راه‌اندازی را ساده‌تر می‌نماید. پمپ جکینگ به شکل تیغه­ای است که بر اساس (ورود- کمپرس- تخلیه- کمپرس) عمل می‌نماید به‌ طوری‌که با گردش محور به همراه تیغه‌ها پوسته غیر هم‌مرکز داخلی نیز گردش نموده و عمل پمپاژ صورت می‌گیرد و روغن تانک با فشار bar۱۶۰ به سمت یاتاقان‌ها هدایت می‌شود.

قبل از پمپ و در محل مکش آن فیلتری تعبیه شده است که پمپ را از ورود ذرات خارجی در امان می‌دارد. فیلتر یادشده یک فیلتر فشار قوی می‌باشد و شامل بدنه- درپوش- کارتریج و نشان‌دهنده کثیفی است.

4- پمپ جکینگ روتور ژنراتور سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

پمپ یادشده با الکتروموتور AC در کنار تانک روغن نصب شده است و فشاری حدود bar۲۱۰ را برای بلند کردن روتور ژنراتور ایجاد می‌کند.

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2شکل 1: شماتیک از سیستم روغن واحد گازی و متعلقات مربوطه

 

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2شکل 2: نمایی از تجهیزات سیستم روغن واحد گازی و پاپینگ­های مربوطه

5- سیستم ترنینگیر سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

پس از Shut Down توربین شفت و ژنراتور به ‌طور آهسته به دوران خود ادامه خواهد داد که آن را وضعیت ترنینگیر می‌نامند. این عمل جهت جلوگیری از خمش شفت داغ توربین صورت می‌گیرد علاوه بر آن دبی هوای حاصل از این دوران باعث خنک­کاری شفت می‌گردد. دوران شفت به ‌طور نامحدود می‌تواند ادامه یابد و در طی آن توربین نیز برای استارت مجدد آماده خواهد شد. توربین تا پایان یافتن زمان تعیین‌شده برای خنک­کاری در وضعیت ترنینگیر باقی می‌ماند. در محدوده یاتاقان توربین، شفت ترنینگیر قرار دارد و به صورت یک توربین روغنی تک‌مرحله‌ای است و برای دوران دادن آن از روغن روغن‌کاری استفاده می‌شود. هنگامی‌که توربین در مد ترنینگیر قرار می‌گیرد پمپ کمکی استارت شده و ولو ترنینگیر MBV41AA001 نیز باز می‌گردد و روغن را به سمت شفت ترنینگیر هدایت می‌کند. پس از سپری شدن زمان خنک­کاری ولو ترنینگیر بسته ‌شده و پمپ کمکی نیز خاموش می‌شود و در سرعت 9rpm پمپ‌های جکینگ نیز از مدار خارج می‌گردد تا توربین متوقف گردد.

سعید عابد زحمتکش پسند، کامبیز قائمی اسگویی “افزایش ضریب اطمینان با ایجاد مخزن ارتفاعی جهت روغنکاری یاتاقان ها در صورت عدم استارت پمپ اضطراری در نیروگاه های سیکل ترکیبی”-چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code