سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2

در سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2، روان­کاری یاتاقان‌ها و ترنینگیر و سیستم کنترل روغن انجام می‌گیرد. روغن توسط پمپ مربوطه از تانک به سمت کولر ارسال می‌گردد در این مسیر شیر کنترل حرارتی و فیلترها قرار دارند، پس از کولر روغن در مسیر یاتاقان‌ها اوریفیس­های مخصوص وجود دارد. که روغن از آنجا به سمت یاتاقان …

سیستم روغن کاری توربین گازی V94.2 ادامه مطلب »