آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

silicon in oil sample

آلودگی سیلیس در روغن

عیب یابی و تشخیص نفوذ  آلودگی سیلیس در روغن

آلودگی سیلیس در روغن بعنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی روغن سیستمهای مکانیکی شناخته می­شود. ذارت بسیار ریز سیلیس از…