مرور برچسب

oil cleanliness code

سطح تمیزی روغن نو

یکی از اهداف بسیار مهم در بکارگیری فن آوری مراقبت وضعيت (CM)، شناسایی و کنترل عوامل ریشه­ای فرسایش غیرعادی سیستم­های مکانیکی می­باشد. براساس تحقیقات به عمل آمده، آلودگی روانکارها، یکی از عوامل مهم فرسایش و خرابی تجهیزات در ایران و جهان…