آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

Loose Pedestal Bearings

لقی نگهدارنده بیرینگ

لقی نگهدارنده بیرینگ (Loose Pedestal Bearings)

لقی نگهدارنده بیرینگ معمولاً به علت شل شدن و ترک خوردن اتصالات یاتاقان پدیدار می‌شود. عواملی مانند شل­ شدن پیچ‌های…