مرور برچسب

Loose Pedestal Bearings

لقی نگهدارنده بیرینگ (Loose Pedestal Bearings)

لقی نگهدارنده بیرینگ معمولاً به علت شل شدن و ترک خوردن اتصالات یاتاقان پدیدار می‌شود. عواملی مانند شل­ شدن پیچ‌های نگه‌دارنده، ترک در شاسی، سازه یا نگه‌دارنده بیرینگ­‌ها از نوع پیلو بلاک بیرینگ (Pillow Block Bearing) لقی نگهدارنده بیرینگ را…