خمدیگی شفت

خمیدگی شفت از الف تا ی

۱- خمیدگی شفت محور توربین یکی از مهمترین اجزای آن بوده که وظیفه انتقال قدرت را به عهده دارد. با توجه به نیروها و گشتاورهای وارده به شفت که بعضا به صورت ناگهانی و نوسانی اعمال می‌شوند و همچنین تغییر دمای ناگهانی آن، همواره پس از مدتی کارکرد، امکان تغییر شکل و اعوجاج شفت وجود دارد. …

خمیدگی شفت از الف تا ی ادامه »