زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
مرور برچسب

Belt Drive Problem

آنالیز ارتعاشات تسمه (Belt Drive Problem)

به علت ظرفیت بالای تسمه در جذب شوک‌ها و ارتعاشات، در بسیاری از موارد برای انتقال قدرت از تسمه استفاده می­‌شود. تسمه­‌ها به نیروهای دیگر ماشین مانند نابالانسی، خارج از مرکزی، ناهم‌­محوری و لقی عکس‌العمل نشان داده و ارتعاش می‌کنند.…