دوره آموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (RO)

آیا این سوال برای شما پیش آمده است که…

 •  عملکرد اب شیرین کن اسمز معکوس چگونه است؟
 • ممبران های ro معمولا تا چه حدی کلر را تحمل میکند؟
 • اینکه آلومینیوم به فرم محلول باشد و برای RO مشکلی ایجاد نکند و یا به فرم نامحلول باشد و برای سیستم RO مشکل ایجاد کند و ا یجاد فولیک نماید به PH  آب چه ارتباطی دارد؟
 • TDS آب چیست و چطور به صورت دقیق و به صورت عملی محاسبه میشود؟
 • بسته بودن مسیر آب پرمیت (آب محصول) باعث چه خسارتی می شود؟
 • در چه شرایطی تراست کالر (thrust collar) یا یقه اطمینان دچار شکستگی شده و این آسیب چه تبعاتی در پی دارد؟
 • چرا ظرفیت Pressure vessel در سیستم ro، حداکثر هفت عدد می باشد؟
 • تنها تفاوت محاسبه شاخص (S&DSI) با شاخص LSI در چیست؟
 • آیا ﮔﺎزﻫﺎ از ﻏﺸﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و یا توسط ممبران ریجکت میشوند؟
 • چطور ممکن است آب با PH 6.5، قلیائیت داشته باشد؟
 • اگر در آب خوراک یک سیستم ro، سیلیکا  وجود داشته باشد، آیا مجازیم با افزایش  PH، و مطابق با واکنش زیر سلیس نامحلول را به فرم محلول تبدیل کنیم؟

 • چه نکاتی اگر در راه اﻧﺪازي اولیه سیستم ro رعایت نشود منجر به خسارت های جبران ناپذیر میشود؟
 • گاز CO2، یون بی کربنات و یون کربنات چه نقشی در قلیائیت آب دارند؟
 • مشخاصات فنی فیلتر استفاده شده در تست SDI شامل چه موادی بوده و در زمان نصب فیلتر رعایت کردن چه نکاتی الزامی می باشد؟
 • در زمان بارگذاری ممبران های اسمز معکوس چه نکاتی درمورد نصب permeate port adaptor ،  sealing plate ، O-ring bearing plate ، locking ring set ، securing ring ، بایستی رعایت شود؟

یون کلسیم در آب شیرین کن ها با کدام آنیون ها رسوب ایحاد میکند؟

 • بهترین محل سدیم متا بی سولفید به سیستم ro چه نقطه ای است؟
 • جازدن ممبران ها در Pressure vessel به کمک گیریس چه خطراتی را در پی دارد؟
 • ﺳﯿﻠﯿﮑﺎي نامحلول (ﻏﯿﺮ واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي) چطور از آب خوراک ro حذف میشود؟
 • حلالیت  و  با تغییرات دما و PH چه ارتباطی دارد؟
 • فرم محلول و نامحلول آهن در آب به چه شکل است؟
 • شاخص LSI چطور محاسبه میشود؟ و شاخص LSI برای واحد ro  که هنوز راه اندازی نشده است، و طبعتا آب کانستریتی وجود ندارد، از چه طریق محاسبه میشود؟
 • برای حذف نیترات آب به کمک ro، چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
 • اگر در آب خوراک ro، بوی آمونیاک حس کردید، چه راهکاری برای حذف آمونیاک پیشنهاد میکنید؟
 • به چه دلیل در سیستم های ro امکان تبدیل سولفید هیدروژن به سولفید عنصری وجود دارد و سولفید عنصری چه خطری برای سیستم ro ایجاد میکند؟
 • “  Pآکالینیتی” یا قلیائیت فنل فتالئین چطور محاسبه میشود؟
 • چرا با وجود اینکه یون بور باعث گرفتگی ممبران های ro نمی شود، اما حذف آن در آب ورودی اهمیت دارد؟
 • حد اشباعیت نمک های محلول در آب خوراک ro با چه شاخص هایی اندازه گیری میشود؟
 • چک کردن چه مواردی قبل از بارگذرای المان ها داخل پرشر وسل ضروری می باشد؟
 • فرض کنید یک لیوان آب با PH11 داشته و قلیائیت آن چقدر است؟
 • حداکثر کدورت قابل قبول (NTU) برای آب ورودی سیستم ro  چقدر است؟
 • هر کدام از شاخص های زیر نشان دهنده کدام خاصیت یا شرایط آب ورودی به سیستم ro بوده و حداکثر مجاز و قابل قبول آن برای امکان استفاده از آن آب در سیستم  roچقدر است؟(MFl0.45(TOC)Total organic Carbon(COD) Chemical Oxygen demand AOC(Assimilable organic carbon formation ratio)
 • در چه مواقی از membrane spacer assembly در سیستم های اسمزمعکوس استفاده میشود؟
 • به چه دلیل وقتی در مورد بررسی رسوب در سیستم RO صحبت میشود باید در مورد غلظت یون ها در آب کانسنتریت صحبت کنیم؟
 • فیلترهای حذف کننده آهن iron filter مانند مدیا فیلُکس و مدیا ایرم، غلضت آهن را تا چند ppm کاهش میدهند؟
 • آیا یون کلرید  برای سیستم ro مشکل آفرین است؟
 • از کجا بدانیم که آنتی اسکلانت استفاده شده در سیستم ro، خاصیت دیسپرس کنندگی (Dispersion) آهن را دارد؟
 • نمک های باریوم سولفات  و استرانسیوم سولفات برای سیستم ro از چه نظر خطرناک می باشد؟
 • برای حذف دی اکسید کربن در آب خوراک ro چه راهکارهایی وجود دارد؟
 • اگر در زمان بارگذاری ممبران داخل پرشروسل فراموش کردید که  براین سیل (brine seal) را نصب نمایید، چه اتفاقی می افتد؟
 • آیا جهت نصب ممبران های ro در پرشروسل اهمیت دارد؟

اگر حتی پاسخ یکی از این سوالات مثبت است،‌
مطمئن باشید محصول غیر حضوری و دانلودی « دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) »
تغییرات چشم گیری برای شما ایجاد خواهد کرد. به تمام این سوالات به طور کامل پاسخ داده خواهد شد.

معرفی دوره اموزشی اب شیرین کن  های اسمز معکوس (ro) از زبان مدرس آن:

چراگذراندن دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) ضروری است؟

پس از سال های کار حرفه ای در صنایع نیروگاهی به این نتیجه رسیدم که بسیاری از مشکلات و مسائل پیش آمده در آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) به دلیل عدم آشنایی دقیق و تیم طراحی، نصب، و کاربران و بهره برداران از عملکرد آن است. در این میان مطالب آموزشی ارائه شده که سالها تجربه فعالیت در حوزه نگهداری و تعمیرات بوده به شما آموزش داده شده تا شما به سلاحی قدرتمندی جهت طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) مسلح خواهید شد.

پس از گذراندن دوره اموزشی آب شیرین کن اسمز معکوس (ro) برای من چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

زمانی که شما با آب شیرین کن از طریق دیدن فیلم های دوره اموزشی اب شیرین کن آشنا شوید یعنی میدانید:

 • منشا یون فسفات در صنایع از کجاست.
 • خرابی های رایج کاپلر (coupler) چیست.
 • عدد شاخص S&DSI در مورد پتانسیل رسوب کربنات کلسیم چگونه اظهار نظر میکند.
 • سه شکل اصلی آهن برای سیستم ro چیست.
 • M الکالینیتی یا متیل اُرنج آلکالینیتی یا قلیائیت کل آب چطور اندازه گیری میشود.
 • تراست کالر (thrust collar) یا یقه اطمینان در حفاظت permeate port adaptor چه نقشی دارد.
 • شیم گذاری (shim) پایانی در پرشر وصل چطور انجام میشود.
 • چرا یون های اصلی تشکیل دهنده قلیائیت آب برای ما اهمیت دارند.
 • چه شاخص هایی نشان دهنده پتانسیل آب برای ایجاد فولینگ بیولوژیکی در ممبران ro می باشد.
 • فیلتر آهن iron filter، دیسپرس کننده ها و پلی اکترولیت کاتیونی چگونه آهن را حذف میکنند.
 • چرا منشاء آلومینیوم در سیستم های RO آلوم (آلومینیوم سولفات) است.
 • هدایت الکتریکی آب (EC) چه ارتباطی با TDS دارد.
 • چرا سیستم ro قادر به حذف بور نبوده و راهکار حذف بور چیست.
 • فید اسپیسر، پاکت، پرمیت اسپیسر ، براین سیل و آنتی تلسکوینگ دیوایس در یک ممبران اسپیرال وُند چه نقشی دارد.
 • علت افزایش فشار خط آب محصول (آب پرمیت) چیست.
 • پدیده پولاریزاسیون چیست و چه نقشی در حذف سیلیس دارد.
 • شاخص های تجسم کردن مقدار ذرات معلق درآب ورودی RO چیست.
 • نسبت اشباعیت SR(%) برای سولفات کلسیم چطور محاسبه میشود؟ و نسبت اشباعیت SR(%) سولفات کلسیم با رسوب گذرای چه  ارتباطی دارد.
 • PH meter و ORP meter چطور کارمیکند و به چه نحوی کالیبره میشود.
 • چرا غلظت گاز دی اکسید کربن در آب خوراک ro اهمیت دارد.
 • حلالیت سیلیس براساس استاندارد ASTM D4993-08 چطور اندازه گیری میشود.
 • چه عواملی باعث قلیایی شدن آب میشود.
 • ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ یون های نیترات و نیتریت در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد US EPA و WHO چقدر است.
 • ﺑﻪ چه دلیلی ﺑﻪ آبﻫﺎي ﺷﻬﺮي فلوراید ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و حداکثر ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن در آب آشامیدنی چقدر است.
 • به چه دلیل وجود آهن در آب خوراک ro، باعث گرفتگی بیولوژیکی ممبران میشود.
 • مواد شیمیایی با چه ترتیبی و غلظتی به سیستم آب خوراک ro تزریق میشود.
 • چگونه با تغییر ph میتوانیم فلوراید را از آب ورودی هب سیستم ro حذف نماییم.
 • حداکثر غلظت مجاز باریم و استرانسیوم  در آب خوراک ro چقدر است. و این عناصر برای سیستم ro چه خطری دارد.
 • چطور ممکن است دو نمونه آب EC متفاوتی داشته باشند اما TDS آنها یکسان باشد.
 • چگونه با مشاهده براین سیل (brine seal) متوجه جهت نصب صحیح ممبران در پرشروسل میشوید.
 • با مشاهده ممبران متوجه فولینگ ممبران با آهن میشوید.
 • برای جازدن ممبران ها در Pressure vessel از چه نوع روانکاری باید استفاده شود.
 • آنتی اسکالانت بعد از تزریق اسید به آب خوراک ro ، تزریق شود یا قبل از آن.
 • منشا گاز CO2 محلول در آب از چه طریق می باشد.
 • حلالیت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎي محلول با دما و ph چه ارتباطی دارد و طبق استاندارد ASTM D4993-08 حد حلالیت سیلیس به تغییرات دما و ph، چه تغییری میکند.
 • با کاهش PH، شاخص LSI و در نتیجه پتانسیل رسوب گذاری روی ممبران RO چه تغییری میکند.
 • دی اکسید کربن محلول در آب خوراک ro چطور باعث افزایش TDS و همچنین اسیدی شدن محصول و آب پرمیت میشود.
 • شاخص LSI (Langelier Saturation Index) نشان دهنده چه چیزی بوده و برای چه محدوده TDS کاربرد دارد.
 • چگونه با داشتن شرایط آب فید (feed water) سیستم ro شرایط آب کانسنتریک (𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟) یا ریجکتی را پیش بینی کنیم.
 • شاخص (Stiff & Davis Stability Index (S&DSI و LSI به صورت عملی چطور اندازه گیری میشود.
 • حفاظت اعمال شده روی  سیستم تزریق ro شامل چه مراحل و پارامترهایی است.
 • رابطه حلالیت آلومینیوم با ph آب چه ارتباطی با ضرورت حذف تمامی آلوم ها در آب ورودی سیستم ro دارد.
 • افت فشار آب با عبور از هر المان اسمز معکوس چقدر است.
 • چه غلظتی از یون ها باعث ایجاد رسوب در ممبرین RO میشود.
 • اعداد اندازه گیری شده در شاخص کدورت (NTU) معرف چیست.
 • حلالیت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎي محلول با دما و ph چه ارتباطی دارد و طبق استاندارد ASTM D4993-08 حد حلالیت سیلیس به تغییرات دما و ph، چه تغییری میکند.
 • گیرین سند فیلتر چطور آهن آب را حذف میکند و حدمجاز مقدار آهن برای آب خوراک ro چقدر است.
 • چگونه تزریق کاستینک بین passاول و دوم، منجر به حذف بور میشود.
 • گاز سولفید هیدروژن برای سیستم ro چه مشکلاتی را در پی دارد و چه راهکار عملی برای حذف آن وجود دارد.

همه میگویند، با آب شیرین کن اسمز معکوس (ro) باید آشنا شد! اما چطوری؟

تقریباً همه کسانی که در مورد آب شیرین کن اسمز معکوس (ro) صحبت می‌کنند، سخنران‌ها و سایت‌های اینترنتی، کانال‌های تلگرامی و … میگویند:

اگر میخواهید تحلیل آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) را متوجه بشوی، بروید کتاب ها و منابع مرسوم در اینترنت را بخوانید! با نگاهی به این نصیحت‌ کاملاً معلوم است که توسط کسی انجام شده که خودش هیچ درکی از آب شیرین کن اسمز معکوس (ro) ندارد! یکی از جدی‌ترین نیازهای تحلی و راهبری سیستم های اسمز معکوس  این نیست که کسی صرفا با خواندن کتاب به تحلیل برسد! بلکه باید راهکارهای عملی و کاربردی در این خصوص بیان شود.

اگر شما هم از شنیدن شعارها و راهکارهای غیر عملی خسته شدید و می‌خواهید راهکارهای کاملاً عملی را دریافت کنید به شما تبریک می‌گویم! جای درستی آمدید!

در دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) ما کاملاً عملی و کاربردی صحبت کرده ایم  و برای این که ببینید این موقعیت‌ها کاربردی هستند، برایتان مثال‌های زیادی از مانورهای مختلف بهره برداران و کاربران واحد های آب شیرین کن در صنایع نیروگاهی، نفت  و گاز و پتروشیمی آماده کردیم که ببینید این تکنیک‌ها شعار نیستند! شما می‌توانید آنها را در نیروگاه، پتروشیمی و یا هر صنعتی در محل کارتان پیاده سازی کنید و از این طریق تحلیل و پیش بینی درستی از مانورهای خودتان داشته باشید!

از ویژگی‌های « دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) »

«دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro)» بومی است؛ یعنی کاملاً منطبق با نیازهای کاربران کشور ما تنظیم شده است.

حتماً شما هم از دیدن مقاله‌های انگلیسی یا فارسی (ترجمه شده) در مورد آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) خسته شده اید! اما دوره اموزشی اب شیرین کن  اصلاً مثل آنها نیست! کاملاً بومی و منطبق بامنطبق آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) رایج در کشور ایران طراحی شده است.

شما بسته به نوع آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) استفاده شده در نیروگاه، پتروشیمی و … و هر جور که دوست داشته باشید می‌توانید از این دوره اموزشی اب شیرین کن استفاده کنید!

« دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) » یک صرفه جویی تمام عیار است!

شاید با خودتان فکر کنید خرید این دوره که یک هزینه است! چطور می‌گویید صرفه جویی است! اما اجازه بدهید به شما نشان دهم که چرا تحلیل و آشنایی آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) باعث می‌شود که در زمان، انرژی و البته پول صرفه جویی می‌کنید.

 • زمان: کسی که به آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) اشراف کامل نداشته باشد،
  نمی‌تواند در زمان تصمیم گیری و شرایط بحرانی سرعت عمل داشته و وقت زیادی از او تلف خواهد شد. (همین که اگر  .. . .)
 • زمان: کسی که به نمیداند چه قطعاتی از آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) بیشترین احتمال آسیب دیدگی را دارد،
  نمی‌تواند در زمان سفارش گذاری قطعات تصمیم گیری درستی داشته و وقت زیادی از او تلف خواهد شد. (در دوره اموزشی اب شیرین کن  به شما آموزش میدهیم که چه قطعاتی از قطعاتی از آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro)
  و به چه تعداد باید به عنوان لوازم یدکی در انبار نگهداری شود)
 • انرژی: چه مانورهای در بهره برداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) باعث اتلاف انرزی است
 • پول: چقدر به دلیل ناتوانی در تحلیل آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro)،
  خاموشی های ناخواسته و حاصل از اشتباهات فردی به آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) تحمیل شده است؟

تهیه دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro)  به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

تمامی بهره برداران و کاربران سیستم های آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) درصنایع  نیروگاهی، نفت و گاز پتروشیمی، صنایع معدنی  و  کلیه مراکز برزرگ و کوچک صنعتی از جمله مدیران و کارشناسان فنی اداره شیمی این مراکز صنعتی و مهندسان شاغل در بخش های بهره برداری، تعمیرات و دفتر مهندسی و همچنین قسمت طراحی مراکز برزرگ و کوچک صنعتی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و شیمی محض و کاربردی در تمام مقاطع تحصیلی که قصد فرود به بازار کار را دارند

در حقیقت این دوره، جعبه ابزار قدرتمند را در اختیار شما قرار می‌دهد که به کمک آن رفتارهای آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) را پیش بینی و تحلیل میکنید.

به ما اعتماد کنید و در هر شرایطی که باشید، این دوره را تهیه کنید و اگر احساس کردید که این دوره مناسب شما نیست، از گزینه درخواست بازگشت وجه استفاده کنید. (خیالتان راحت باشد! مطمئنم از این دوره شگفت زده خواهید شد)

شماره حساب
۰۱۱۰۶۲۸۲۵۴۰۰۶
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۷۱-۱۰۸۲-۷۰۰۴
به نام سعید کردی زاده زواره
درباره سعید کردی زاده مدرس دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro)

بخشی از فعالیت‌های آموزشی سعید کردی زاده به شرح زیر هستند:

– نویسنده کتاب “آنالیز روغن توربین”
– نویسنده کتاب “برنر توربین گازی V94.2”
– نویسنده کتاب “آنالیز ارتعاشات” به دو زبان فارسی و لاتین
مبلغ سرمایه گذاری شما در دروه اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro)

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ رو یادداشت کنید

در مصاحبۀ کاری یک نیروگاه که دوست داشته‌اید پذیرفته شوید اما نتوانسته‌اید سوال های مربوط به آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) را پاسخ دهید. حاضر بودید چقدر پول بدهید تا قبول شوید. لطفا این تفاوت مبلغ را هم یادداشت کنید.

مدیر نیروگاهی هستید و هر از گاهی لازم است برای همکاران خود یا در جمع‌های کاری بسته به ضرورت در مورد آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) صحبت کنید، اما مدام از این کار فرار می‌کنید و این موضوع برایتان بسیار آزاردهنده است.

این موضوع چقدر  موقعیت‌ عالی را از شما گرفته است؟ احتمالا رقمی چند میلیونی یا حتی بیشتر را می‌توانید یادداشت کنید.

  به عنوان یک کارشناس دفتر مهندسی چند ساعت از وقت صرف پرسه زدن در اینترنت و مطالعه مقلات  متعدد در مورد آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro) گرفته میشود و شما را از کار و زندگی می‌اندازد. حساب کنید در آن چند ساعت چقدر می‌توانستید کار مفید انجام بدهید، و مبلغِ معادلِ آن را یادداشت کنید.

شما چه نمونه‌های دیگری را سراغ دارید؟ آنها را هم بنویسید و مبلغشان را حساب کرده و یادداشت کنید. 

حالا، تمام مبلغ‌هایی را که نوشته‌اید، با هم جمع بزنید. چقدر شد؟

فکرش را می‌کردید که به‌خاطر ضعف در تحلیل آب شیرین کن های اسمز معکوس (ro)، این‌قدر ضرر مالی کرده باشید؟

مطمئنم شما حاضرید میلیون‌ها تومان پرداخت کنید تا از این معضل رهایی  پیدا کنی اما نگران نباشید، این دوره فقط با430 هزار تومان در اختیار شماست. یعنی اگر بخواهیم حساب کنیم انگار که روزانه هزار و پصد تومان به مدت یک سال کنار گذاشته باشیم!

وقتی به مخارج روز مره نیروگاه، پتروشیمی و … نگاه می‌کنیم می‌بینیم که 430 هزار تومان مبلغ زیادی نیست. احتملاً از یک ممبران ro به مراتب ارزان‌تر! اما با این مبلغ تا آخر عمر مهندس دیگری خواهد شد. مطمئنم که در هر ساعت این محصول نکات بسیاری زیادی را فرا می‌گیرید که با انجام دادن آنها این مبلغ اصلاً‌ به چشم نمی‌آید!

 

بهترین پیشنهاد ممکن خرید دانلودی است

دسترسی به تمام فایل‌های آموزشی مادام‌العمر بوده و همیشه به آن دسترسی خواهید داشت. (چه بر روی کامپیوتر و چه بر روی موبایل)

 

چطور دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (ro) را خریداری کنم؟

به شما تبریک می‌گویم که می‌خواهید این تصمیم مهم را بگیرد و با تهیه این دوره غیر حضوری، تغییری بزرگ را رقم بزنید. برای این کار کافیست روی دکمه خرید کلیک کنید و گام‌های بعدی را طی کنید و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید. بعد به درگاه بانکی هدایت می‌شوید و بعد از پرداخت وجه، می‌توانید فایل‌ها را دانلود کنید و به آنها دسترسی داشته باشید. فیلم آموزشی به زودی برای شما قرار خواهد گرفت همچنین اگر دوست داشتید از روش کارت به کارت استفاده کنید، می‌توانید به شماره کارت زیر مبلغ دوره را واریز کنید و سپس حتماً با شماره 03154372678 تماس بگیرید و اطلاعات پرداخت را بگویید. (اگر تلفن‌ مشغول بود، چند دقیقه دیگر تلاش کنید)

شماره حساب
۰۱۱۰۶۲۸۲۵۴۰۰۶
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۷۱-۱۰۸۲-۷۰۰۴
به نام سعید کردی زاده زواره

 

دوره اموزشی اب شیرین کن اسمز معکوس (RO)

470,000 تومان

سوالات متداول درباره دوره آموزشی پمپ سانتریفیوژ

از آنجایی که طی چندین سال گذشته در کارگاه‌ها و سمینارهایی که در نیروگاه ها و مراکز بزرگ دانشگاهی برگزار کرده ام، همواره غالب مخاطبان در نظرسنجی‌ها از کارگاه‌ها و مطالب ارائه شده رضایت داشتند، این ضمانت را به شما می‌دهیم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این محصول آموزشی، تمام مبلغ پرداختی  شما را در همان روز  بدون هیچ سوالی و با رضایت کامل به شما بازگردانیم.

از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید! ما اینقدر به این دروه پمپ سانتریفیوژ مطمئن هستیم که حتی برای شما عزیزان که فیلم آن را تهیه می‌کنید، گارانتی بازگشت وجه 100٪ قرار دادیم یعنی اگر محصول را دیدید و رضایت نداشتید، تمام وجه شما را به شما بازخواهیم گرداند. (ما به کیفیت این محصول خیلی مطمئنیم، پس خیالمان راحت است و امیدواریم شما نیز با آسودگی آن را تهیه کنید)

از آنجایی که طی چندین سال گذشته در کارگاه‌ها و سمینارهایی که در نیروگاه ها و مراکز بزرگ دانشگاهی برگزار کرده ام، همواره غالب مخاطبان در نظرسنجی‌ها از کارگاه‌ها و مطالب ارائه شده رضایت داشتند، این ضمانت را به شما می‌دهیم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این محصول آموزشی، تمام مبلغ پرداختی  شما را در همان روز  بدون هیچ سوالی و با رضایت کامل به شما بازگردانیم.

از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید! ما اینقدر به این دروه پمپ سانتریفیوژ مطمئن هستیم که حتی برای شما عزیزان که فیلم آن را تهیه می‌کنید، گارانتی بازگشت وجه 100٪ قرار دادیم یعنی اگر محصول را دیدید و رضایت نداشتید، تمام وجه شما را به شما بازخواهیم گرداند. (ما به کیفیت این محصول خیلی مطمئنیم، پس خیالمان راحت است و امیدواریم شما نیز با آسودگی آن را تهیه کنید)

هیچ شرایط خاصی وجود ندارد! کافیست به منظور انجام فرایند بازگشت وجه با شماره 03154372678 تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنید. سپس راهنمایی لازم جهت رسیدگی به درخواست شما انجام خواهد شد.

از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید! ما اینقدر به این دروه پمپ سانتریفیوژ مطمئن هستیم که حتی برای شما عزیزان که فیلم آن را تهیه می‌کنید، گارانتی بازگشت وجه 100٪ قرار دادیم یعنی اگر محصول را دیدید و رضایت نداشتید، تمام وجه شما را به شما بازخواهیم گرداند. (ما به کیفیت این محصول خیلی مطمئنیم، پس خیالمان راحت است و امیدواریم شما نیز با آسودگی آن را تهیه کنید)

اگر بخواهیم خیلی کوتاه پاسخ بدهیم، جواب این است که در این محصول به صورت تئوری و دانشگاهی در مورد کارکرد پمپ سانتریفیوژ زیاد صحبت نمی‌شود اما به سولات اساسی زیاد در مورد نحوه کارکرد عملی پمپ و ترفندهای واقعی و عملی در بهره برداری و تعمیرات پمپ پاسخ های بسیار کامل و دقیقی داده شده و پیش نیازهای ضروری جهت بهره بردای و تعمیرات پمپ سانتریفیوژ را  را به سادگی فرا خواهید گرفت.

شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم که اصلاً انگار این دوره غیر حضوری نیست! به دلیل این که شما به راحتی با مدرس با پمپ سانتریفیوژ آشنا می‌شوید.

شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم که اصلاً انگار این دوره غیر حضوری نیست! به دلیل این که شما به راحتی با مدرس با پمپ سانتریفیوژ آشنا می‌شوید.

شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم که اصلاً انگار این دوره غیر حضوری نیست! به دلیل این که شما به راحتی با مدرس با پمپ سانتریفیوژ آشنا می‌شوید.

به بالای صفحه بردن