0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟ (قسمت سوم)

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

به سری کاملا عملی و کاربردی از مجموعه سه بخشی “اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟” خوش آمدید.

من سعید کردی زاده مفتخرم که تجربیات سالها فعالیت حرفه ای خودم در نیروگاههای سیکل ترکیبی ایران را با شما اشتراک گذاری میکنم.

مجموعه مقالات “اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟”

در سه بخش تهیه شده و شما الان در حال مطالعه قسمت سوم هستید.

در این مقاله بخشهای زیر و تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی استفاده در آنها به طور کامل بررسی میشود:

 • 1-سیستم کولینگ کمکی (Aux. Cooling)
 • 2-سیستم روغن توربین و ژنراتور
 • 3- تصفیه خانه آب
 • سیستم نمک زدایی آب (desalination water system)
 • سیستم کانی زدایی آب (water demineralization)
 • 4- سیستم آب جبرانی
 • 5- سیستم نمونه گیری و تزریق شیمیایی(Sampling&Chemical Dosing)
 • 6- بویلر فایرتیوب و بخار کمکی
 • 7- سیستم هوای سرویس و ابزار دقیق
 • 8- سیستم نیتروژن
 • 9- سیستم تامین سوخت (گازوئیل و گاز)
 • 10- جمع آوری و تصفیه پساب

شما خواننده عزیز و گرامی میتوانید سایر بخش های مجموعه مقالات “اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟” را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید:

اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟ (قسمت اول)

اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟ (قسمت دوم)

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 1-سیستم کولینگ کمکی (Aux. Cooling)

این سیستم براي خنک کاري روغن یاتاقانهاي توربین بخار، خنک کاري ژنراتور

و خنک کننده کولر های نصب شده در کمپرسور، بویلر فید پمپ و ساختمان سمپلینگ، مورد استفاده قرار می گیرد.

این سیستم شامل سازه فلزي و تیوپ مبدلهاي خنک کننده ( همانند فینفنهاي نیروگاههاي گازي) و تعدادي فن، پمپ و مقادیري لوله می باشد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

سیستم کولینگ کمکی از بخش زیر تشکیل شده است:

1-برج خنک کن

2-پمپ های آب

3-مبدل حرارتی

4-سیستم آب دیلوج(Deluging):
این سیستم براي اسپري نمودن آب دمین بر روي خنک کنها براي افزایش تاثیر خنک کنندگی، مورد استفاده قرار میگیـرد.

ایـن سیـستم شامل مخزن ذخیره براي آب دمین، نازلهاي پاشش و لوله هاي عایق  میباشد.

بعد از پاشش نیز آب دمین تخلیه شده و در یـک مخـزن زیر زمینی براي استفاده مجدد ذخیره میگردد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

همانطور که گفته شد این سیستم وظیفه تامین آب خنک کاری تجهیزات ذیل را به عهده دارد:

1-ژنراتور

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

2-سیستم روغن کاری توربین

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

3-خنک کاری پمپ های تغذیه بویلر (BFP)

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

4- خنک کاری کمپرسور هوا

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

5- خنک کاری کولرهای سمپلینگ

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 2-سیستم روغن توربین و ژنراتور

در نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا براي هر دو نوع توربین گازی V94 2 یا MGT70 مپنا و توربین بخار E-Type یا MST-50C مپنا

از روغن به عنوان سیستم روانکاری و سیستم کنترلی به عنوان عامل حرکت اجزاي کنترلی استفاده میشود.

1-سیستم روانکاری

سیستم روانکاری شامل دو سیستم روغن “روان کاری و بالا بری” و “روغن هیدرولیک” می شود.

سیستم “روان کاری و بالا بری” شامل پمپ های اصلی و کمکی، پمپ جکینگ، مخزن، خنک کننده، فیلتر، خالص کننده، لوله ها و … میباشند.

سیستم روان کاری علاوه بر روان کاری یاتاقان های توربین و ژنراتور،

حرارت تولید شده در یاتاقان ها را از طریق مبدل حرارتی به سیستم کولینگ کمکی منتقل می کند.

با وظایف سیستم روانکاری روغن توربین بیشتر آشنا شوید.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

2-سیستم کنترلی

سیستم روغن هیدرولیک نیز عموما به منظور اعمال کنترل بر شیر ها در نظر گرفته شده است.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

آب مورد نیاز سیستم عموما پس از اخذ مجوز های لازم از طریق حفر چاه تامین می شود.

این آب به مخازن بتنی آب خام پمپ شده و در ورودی این مخازن کلر زنی می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

از آب این مخازن برای تامین آب آتش نشانی، آب سرویس و آبیاری فضای سبز استفاده می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 3- تصفیه خانه آب

تصفیه خانه کار تامین آب دمین، سرویس و آشامیدنی را انجام می دهد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

1- سیستم نمک زدایی آب (desalination water system)

سیستم نمک زدایی آب براي نمک زدایی آب دریا مورد استفاده قرار میگیرد و موارد استفاده متنوعی در نیروگاه دارد.

سیستم نمک زدایی آب میتواند از نوع نمک زدایی حرارتی و یا اسمزي معکوس باشد.

گرماي لازم براي سیستم نمک زدایی حرارتی از خروجـی اگـزوز و یـا بـویلر کمکی تامین میشود.

سیستم اسمزي معکوس و یا RO شامل غشاء اسمزي، سیستم ترکیببندي شیمیایی،

پمپ هاي فشار بالا بـا نیـروي بازیافتی توربین، مخازن ذخیره، لوله ها و … میباشد .

در صورتی که TDS آب خام از 500 تجاوز نماید در مراحل تصفیه از سیستم RO‌ استفاده می شود.

آب ورودی به تصفیه خانه ابتدا کلرزنی شده و پس از آن از دو مدیا فیلتر عبور داده می شود.

آب بعد از عبور از این قسمت وارد فیلترهای کارتریجی شده و پس از آن وارد بخش RO می شود.

آب خروجی از بخش RO وارد مخزن ذخیره آب RO یا پرمیت می شود.

آب آشامیدنی بسته به TDS آب ورودی ممکن است قبل از سیستم RO یا به صورت مخلوطی از آب قبل و بعد از RO از مسیر تصفیه آب خارج شود.

برای تکمیل تصفیه آب مصرفی در سیکل از سیستم دمین استفاده می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

2- سیستم کانی زدایی آب (water demineralization)

این مجموعه تهیه آب کانی زدایی شده ( آب دمین ) را براي تغذیه چرخه جبرانی و آب مورد نیاز در خنک کننده هاي پاششی بر عهده دارد.

این سیستم شامل، کاتد، آنود، سیستم جاذب گاز و واحدهاي mixed bed بـراي تـصفیه آب و تهیـه آب دمـین بـا کیفیت تعیین شده،

سیستم هاي احیاء اسید و قلیا، مخازن ذخیره شیمیایی، مخازن اندازه گیري، پمپ ها، دمنده هاي هوا، لوله و … میباشد .

در سیستم دمین معمولا دو خط تولید آب وجود دارد که همواره یکی از آنها در حال بهره برداری است.

تجهزات استفاده در هر یک از خطوط تولید آب در نیروگاه سیکل ترکیبی شامل موارد زیر است:

 • یک مخزن رزین کاتیونی
 • یک دگازر
 • یک مخزن آنیونی
 • یک مخزن میکسبد م

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

مراحل کانی زدایی آب و تولید water demineralization

1- در مرحله اول با ورود آب به داخل کاتیون حذف کاتیون انجام می شود.

2- در مرحله بعد حذف CO2 موجود در آب که صورت اسید کربنیک وجود دارد، با دمش هوا در دگازر انجام می شود.

3- در مرحله بعدی حذف آنیون ها انجام می شود.

4- در پایان برای حذف سیلیس که به صورت یک یون خیلی ضعیف در آب وجود دارد، از میکسبد در انتهای خط کمک گرفته می شود.

در میکسبد علاوه بر سیلیس بعضی از یون های کاتیون یا آنیون که از مراحل قبل فرار کرده اند نیز از آب حذف میشود.

در پایان آب تقریبا 100% خالص با هدایت الکتریکی کمتر از 0.1 میکروزیمنس بر سانتی متر تولید می شود.

خروجی آب دمین وارد مخازن ذخیره آب دمین می شود. حجم هر مخزن، 1000 متر مکعب می باشد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 4- سیستم آب جبرانی

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

آب در گردش در تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی حرارتی به تدریج کیفیت خود را از دست داده یا بنا به دلایلی از سیستم خارج می شود.

برای جبران آب خارج شده از تجهیزات سیکل ترکیبی از سیستم آب جبرانی استفاده می شود.

آب مورد نیاز به وسیله لوله های Stainless steel یا فولاد ضدزنگ از مخازن آب دمین وارد مخزن کندانس شده

و از طریق پمپ های توزیع در مواقع مورد نیاز به محل های در نظر گرفته شده در تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی، تزریق می شود.

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 5- سیستم نمونه گیری و تزریق شیمیایی(Sampling&Chemical Dosing)

برای کنترل شرایط آب جاری در تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی مانند سیستم کولینگ و بویلر HRSG از این سیستم استفاده می شود.

سیستم نمونه گیري آب و بخار عمل نمونه گیري اتوماتیک پیوسته و دستی

از آب مورد تغذیه، بخار، آب مقطر و آب خنک کننـدهي گردشی را

در نقاط منتخب تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی امکان پذیر مینماید.

این سیستم نمونه گیري، اطلاعات کافی براي مونیتور و کنترل سیـستم آب و بخـار

بـراي حصول تضمین کارکرد ایمن و مطمئن تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی مانند درام های بویلر HRSG را فراهم میسازد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

پس از مقایسه وضعیت موجود آب با شرایط استاندارد،

میزان تزریق مواد شیمیایی به محل های مختلف تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی تعیین می گردد.

برای کنترل شرایط شیمیایی آب از آمونیاک، فسفات و هیدرازین بهره گرفته می شود.

فسفات در LP و HP درام، آمونیاک بعد از CPP و هیدرازین بعد از CPP و قبل از پمپ های تغذیه بویلر تزریق می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 6- بویلر فایرتیوب و بخار کمکی

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

از این سیستم برای تامین بخار سیستم های Evacuation،Gland steam، گرمایش، دی اریتور و تصفیه آب استفاده می شود.

بخار این سیستم توسط بویلر کمکی و یا هدر بخار HP تامین می شود.

در نیروگاههای سیکل ترکیبی عموما از یک بویلر کمکی فایرتیوب با مشعل های دوگانه سوز استفاده می شود.

با بویلر فایرتیوب بیشتر آشنا شوید.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 7- سیستم هوای فشرده سرویس و ابزار دقیق

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

این سیستم شامل سه کمپرسور 50% بوده که همواره دو کمپرسور ان در سرویس می باشد.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

هوای فشرده پس از خروج از کمپرسور در مخازن هوای سرویس ذخیره می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

هوای سرویس مستقیما از این مخازن به سمت مصرف کننده می روند.

اما هوای ابزار دقیق قبل از ارسال به مصرف کننده از درایرها عبور داده شده و رطوبت موجود در آن گرفته می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 8- سیستم نیتروژن

از نیتروژن برای پر کردن بویلر HRSG و حفاظت لولـه هـا و تجهیزات از اثر خوردگی در زمانی که برای مدت نسبتا زیادی خارج از مدار باشند

و همچنین پرج کردن و تخلیه گاز طبیعی از لوله ها استفاده می شود.

این سیستم در کنار بویلر HRSG قرار می گیرد.

بخش تولید کننده نیتـروژن، از طریـق ابزارها و تجهیزاتی نیتروژن موجود در هوا را گرفته و جدا سازي و ذخیره مینمایند.

همانطور که همه میدانیم هـوا متـشکل از 1,78 درصـد نیتروژن، 9,20 درصد اکسیژن و آرگون و 1 درصد سایر گازها و ذرات معلق میباشد.

براي تولید نیتـروژن لازم اسـت سـایر گازهـا از هـوا گرفته شود.

براي این کار از فرآیند رونشینی تحت فشار (Principle PSA) بر پایه غربالگري ملکولهاي کربنـی اسـتفاده مـیشـود.

براي حفظ پیوسته فرآیند از دو ظرف رونشینی ( بر اساس چگالی گازها) استفاده می شود.

در یکی از ظروف گاز اکسیژن بر روي ظـرف قرار گرفته و جدا میشود و نیتروژن و سایر گازها به ظرف بعدي هدایت می شـوند.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 9- سیستم تامین سوخت

سوخت گازوئیل:

برای نگهداری مصارف روزانه این تجهیزات از یک مخزن کوچک گازوئیل در نزدیکی محل استقرار آنها بهره گرفته می شود.

1- مخزن گازوئیل دیزل ژنراتور

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

2- مخزن گازوئیل بویلر کمکی

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

3- مخزن گازوئیل دیزل آتش نشانی

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

سوخت گاز:

عمده ترین مصرف سوخت گاز در بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی در مشعل های مکمل HRSG می باشد. از سوخت گاز به عنوان سوخت اصلی بویلر کمکی نیز بهره گرفته می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

 

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی : 10- جمع آوری و تصفیه پساب

پساب های بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شامل موارد زیر است:

1-پساب های شیمیایی

2-پساب های روغنی

3-پساب های بهداشتی

4-پساب های تمیز غیر قابل بازیافت

5-پساب های تمیز قابل بازیافت

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

1-پساب های شیمیایی

این پساب ها که عمدتا از تصفیه خانه آب قسمت احیا و یا باتری خانه ها می آیند ابتدا وارد مخزن خنثی سازی میشود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

پس از تنظیم PH و خنثی سازی به استخر تبخیری فرستاده می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

2-پساب های روغنی

آب های حاوی روغن یا گازوئیل از سالن توربین و سایر ساختمان ها از طریق یک لوله وارد oil separator  میشود.

پس از آنکه روغن خروجی آن به حداکثر 10ppm رسید به سیستم پساب های تمیز غیرقابل بازیافت متصل می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

3-پساب های بهداشتی

برای تصفیه این پساب ها از یک پکیج تصفیه استفاده می شود که خروجی آن به سیستم پساب های تمیز غیر قابل بازیافت وارد می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

 

4-پساب های تمیز غیر قابل بازیافت

این مجموعه آب های سطحی و آب باران و موارد مشابه را در برمیگیرد.

آب این بخش عموما جهت آبیاری فضای سبز استفاده شده و مازاد آن در محیط زیست رها می گردد.

 

5-پساب های تمیز قابل بازیافت

این آبها که عمدتا شامل درین های HRSG است در یک مخزن جمع شده و پس از خنک شدن به تصفیه خانه آب پمپ شده

و با خروجی آب RO مخلوط می شود.

تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی

در پایان اگر هنوز بخش اول و دوم از مقالات کاملا عملی و کاربردی  “اساس کار نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟”  را نخوانده اید،

از طریق لینک های زیر، میتوانید این بخش های بسیار سودمند را مطالعه نمایید.

اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟ (قسمت اول)

اساس کار تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی چیست ؟ (قسمت دوم)