آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

بررسی آنالیز روغن بیرینگ ژورنال با دو مثال واقعی

آنالیز روغن بیرینگ ژورنال

در این مقاله دو مورد کاوی (Case Study) از خرابی بیرینگ ژورنال که به کمک آنالیز روغن بیرینگ ژورنال شناسایی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در شکل 1 نتایج آنالیز روغن بیرینگ ژورنال مورد مطالعه که برای هر دو مورد نوع و جنس آن یکسان است در حالتی که روغن تمیز و بیرینگ سالم است نشان داده شده است.

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (1): آنالیز روغن بیرینگ مورد مطالعه در حالت سالم

مورد کاوی اول: الکتروموتور توربو اکسپندر

مورد اول مربوط به الکتروموتور توربو اکسپندر است، توربو اکسپندر به مجموعه­ای از یک موتور آسنکرون، گیربکس و یک توربین گفته می‌شود که وظیفه آن تبدیل انرژی حاصل از منبسط شدن هوای فشرده به انرژی الکتریکی و تبدیل آن از حالت گاز به مایع می­باشد. مشکل بوجود آمده در این تجهیز، کاهش سطح روغن سر عقب بیرینگ و افزایش دما و صدای غیرعادی در الکتروموتور و نهایتاً تریپ دمایی تجهیز بود. بر اساس تجارب کارشناسان CM از روغن تجهیز، نمونه­گیری به عمل آمد، در آنالیز روغن بیرینگ ژورنال مشاهده شد که میزان برخی از عناصر افزایش چشمگیر دارند، با آنالیز متریال بیرینگ ژورنال (جدول 1)، معلوم گردید عناصر فوق، عناصر تشکیل دهنده بیرینگ ژورنال مورد استفاده هستند، بر اساس این آنالیز، تجهیز به کارگاه منتقل و مشاهده شد سطح بابیت دچار کندگی شده است. (شکل 2) صحت نتایج آنالیز روغن بیرینگ ژورنال را تائید می‌کند. در نهایت تعویض بیرینگ و تعویض روغن تجهیز انجام گردید.

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالجدول (۱): آنالیز متریال پیرینگ ژورنال مورد مطالعه

 

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (2): گندگی و خرابی بابیت بیرینگ ژورنال مورد مطالعه

 

همان‌گونه که در شکل 3 و 4 ملاحظه می‌شود مقادیر فلز مس و قلع به‌عنوان عناصر فرسایشی و مقدار روی و فسفر به عنوان افزودنی­های روغن، با افزایش قابل ملاحظه نسبت به روغن سالم مورد استفاده در یاتاقان مورد مطالعه مواجه شده است. در آنالیز روغن بیرینگ ژورنال، تغییرات ویسکوزیته نیز کاهش چشمگیری داشته و میزان آن نامناسب است.

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (3): افزایش مقادير عناصر تشکیل دهنده بیرونی سر عقب الکتروموتور

 

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (4): افزایش مقادير عناصر تشکیل دهنده بیرینگ سر جلو الکتروموتور

 

در آنالیز روغن بیرینگ ژورنال مقادیر ذرات سه سایز مختلف سر عقب و سر جلو الكتروموتور در شکل 5 و 6 نشان داده شده است، بر اساس استاندارد ISO Code 4406 و NAS Class 1638 نمونه روغن مذکور دارای میزان ذرات ریز معلق زیاد و غیر قابل قبولی در مش­های مختلف است که منجر به آلودگی روغن شده است و روغن عملاً کارایی مناسب خود را از دست داده است.

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (5)؛ مقادیر ذرات معلق نمونه در مش­های مختلف سرعقب الکتروموتور

 

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (6): مقادیر ذرات معلق نمونه در مش­های مختلف سرجلو الکتروموتور

 

مورد کاوی دوم: الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ هشت مرحله­ای

مورد دوم مربوط به تریپ­های پیاپی الکتروموتور پمپ هشت مرحله­ای سانتریفیوژی است که وظیفه تأمین آب با فشار و دبی مناسب جهت بویلرهای بخار و بازیاب به عهده دارد است که افزایش دمای بی رینگ سر عقب الکتروموتور منجر بتریپ دمایی تجهیز می­شد، به دنبال بروز این مشکل و آنالیز روغن بیرینگ ژورنال الکتروموتور، نمایانگر مقدار زیاد فلزZn, Cu  در روغن سر عقب نسبت به سر جلو بود. با توجه به آنالیز جنس بابیت و رینگ چرخاننده روغن، احتمال سایش آن‌ها بخصوص برای رینگ محتمل‌تر بود، با انتقال تجهیز به کارگاه و اورهال آن، مشاهده شد که بافل رینگ سر عقب الکتروموتور 0.02 گشادتر از رینگ جلوست که نشان از ساییدگی و فرسایش رینگ و نفوذ ذرات آن به داخل روغن بود که همان‌گونه که در شکل 7 نشان داده شده است در نتایج آنالیز روغن بیرینگ ژورنال الکتروموتور کاملا مشهود بود.

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (7): افزایش مقادير عناصر تشکیل دهنده بیرینگ سر عقب الکتروموتور

 

آنالیز ذرات ریز معلق در نمونه نیز حکایت از آلودگی روغن ناشی از این سایش داشت (شکل 8)

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (8): مقادیر ذرات معلق نمونه در مش­های مختلف سر عقب الکتروموتور

 

نمونه رینگ نو جایگزین در شکل 9 نشان داده شده است

آنالیز روغن بیرینگ ژورنالشکل (9): رینگ چرخاننده روغن

 

جمع­ بندی و نتیجه ­گیری

در این پژوهش در دو مورد مطالعاتی خرابی بیرینگ ژورنال به کمک آنالیز روغن بیرینگ ژورنال تشخیص داده شد. با انجام آنالیز جنس بابیت و رینگ به همراه آنالیز روغن بیرینگ ژورنال مشخص گردید که مقادیر عناصر فرسایشی و افزودنی در روغن افزایش چشمگیر داشته که نشان از خرابی بیرینگ ژورنال دارد، با تشخیص صحیح، تجهیز به کارگاه انتقال و اقدامات اصلاحی انجام شد.

منبع: سید ایمان علوی، غلامرضا فرخی، مصطفی نهایی، هاشم اینانلو، منصور فارسی زاده ” تشخیص خرابی بیرینگ ژورنال به کمک آنالیز روغن” هشتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین آلات ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ۱۳۹۲

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code