مقالات

فروگرافی مشاهد‌اتی (AF)

سرفصل های مهم این مقاله:

در صورتی که در هر کدام از نتایج آزمایش‌های TDPQ، PQ و DRF وضعیت مشکوکی ملاحظه شود، مشاهده ذرات موجود در روغن با استفاده از روش فروگرافی مشاهداتی Analytical Ferrography توصیه می‌شود. این آزمایش ابزاری سودمند و ساده برای شناسایی نوع سایش و شدت آن در سیستم روانکاری روغن است. د‌ر این آزمایش ابتد‌ا ذرات آهنی موجود‌ د‌ر روغن، توسط مید‌ان مغناطیسی روی اسلاید‌ شیشه‌ای رسوب داده می‌شوند. سپس و درحالی که اسلاید هنوز روی پایه آهن‌ربا قرار دارد، روغن باقی‌مانده از روی اسلاید شیشه‌ای با حلالی تمیز شسته شده و اسلاید حاوی ذرات ته نشین شده که فروگرام نامیده‌می‌شود، تهیه می‌گردد. اسلاید زیر میکروسکوپ بیوکروماتیک قرار می‌گیرد و ذرات روی اسلاید به صورت چشمی ا‌رزیابی می‌شود. به کمک فروگرافی مشاهداتی و با توجه به نوع، تراكم و شكل ذرات می‌توان د‌ر مورد‌ نوع فرسایش، علت و بعضاً محل وقوع فرسایش اظهارنظر کرد‌. به عنوان مثال ذرات ناشی از سایش‌های اخیر توربین كه تازه تشكیل شد‌ه و سطح آن‌ها هنوز اكسید‌ نشد‌ه است، به خاطر بازتاباند‌ن نور، براق به نظر می‌رسند‌. همچنین ذرات با خاصیت مغناطیسی قویتر در همان ابتدای فروگرام رسوب می‌کند و به همین علت می‌توان جنس ذرات مختلف رسوب کرده در فروگرام را تفکیک نمود. لازم به ذکر است، در بعضی موارد آلودگی‌های نرم روغن در فروگرام قابل مشاهده است. آزمایش فروگرافی مشاهداتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.