انواع بویلر نیروگاه

انواع بویلر نیروگاه

۱. انواع بویلر نیروگاه پس از مطرح شدن طرح نیام از سوی شرکت مپنا در راستای ایجاد نیروگاه‌های استاندارد که هدف اصلی آن صرفه‌جویی در زمان طراحی، خرید مواد خام و تجهیزات و ساخت واحد می‌باشد، بویلر بازیاب نیز به عنوان یکی از تجهیزات اصلی سیکل ترکیبی در جهت تامین این اهداف قرار گرفت. از آنجا …

انواع بویلر نیروگاه ادامه »