تحلیل ترموفلو سیستم کولینگ نیروگاه

تحلیل سیستم کولینگ نیروگاه به کمک نرم افزار ترموفلو (ThermoFlow)

معمولا نیروگاه‌ها در محلی ساخته می‌شوند که امکان دسترسی به منابع بزرگ آب وجود داشته باشد، مگر اینکه عواملی مثل دسترسی به سوخت و نیاز شبکه برای تولید برق در نقطه خاصی، ایجاب کنند نیروگاه در محلی احداث گردد که منابع آبی زیاد وجود نداشته باشد. چراکه برای خنک کردن بخار آب نیاز به آب …

تحلیل سیستم کولینگ نیروگاه به کمک نرم افزار ترموفلو (ThermoFlow) ادامه مطلب »