تکنولوژی پینچ چیست

تکنولوژی پینچ چیست ؟

بهینه‌سازی مفهومی فرایندهای شیمیایی، با استفاده از تکنولوژی پینچ انجام می‌گیرد که با حداقل کردن اتلافات انرژی در شبکه مبدل‌های حرارتی، سبب کاهش اتلافات انرژی می‌شود. اما در نیروگاه بررسی مفهومی سیکل با استفاده از تحلیل اگزرژی نیز انجام می‌گیرد. در جدول (۱) یک مقایسه ساده بین توربین گاز، سیکل بخار و سیکل ترکیبی نشان داده …

تکنولوژی پینچ چیست ؟ ادامه مطلب »