آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

diesel engine oil analysis

آنالیز روغن موتور دیزل

آنالیز روغن موتور دیزل (دیزل لیبهر مدل D9408)

1- آنالیز روغن موتور دیزل به طور کلی هدف از برنامه ­های پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن موتور دیزل…