زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
مرور برچسب

compressor washing

بررسی تاثیر عوامل عملیاتی و محیطی بر عملکرد توربين گازي v94.2

1- توربين گازي v94.2 مشخصات عملکردی توربین‌های گازی (توان تولیدی، راندمان، نرخ حرارت، مصرف سوخت، دمای گازهای خروجی و ...) از عوامل متعددی تاثیر پذیرند. این تاثیر در برخی موارد باعث بهبود مشخصات عملکردی و در برخی دیگر باعث کاهش عملکرد…

کمپرسور واشینگ از الف تا ی

رسوبات ایجاد شده روی پره‌ها در طول کارکرد باعث کاهش بازده توربین گاز خواهد شد که نتیجه آن کاهش توان تولیدی واحد نیروگاهی می‌باشد. برای حل این مشکل از شستشوی کمپرسور به صورت آنلاین و آفلاین استفاده می‌شود. در صورت همراه شدن شستشوی آفلاین…