مقایسه کولینگ هلر و acc در مصرف آب نیروگاه حرارتی

در تمامی نیروگاه‌های حرارتی بخش بخار کشور به جز مواردی که در موقعیت ساحلی دریای خزر و خلیج فارس قرار دارند- جهت سیستم خنک‌کن سیکل بخار از سیستم‌های خشک مستقیم و غیرمستقیم (ACC & Heller) استفاده می‌شود

اگزرژی در توربین بخار

اگزرژی درصد بالایی از توان الکتریکی مورد نیاز کشور، در نیروگاه‌ سیکل ترکیبی تامین می‌شود و عمده انرژی مورد نیاز این نیروگاه‌ها سوخت‌های فسیلی هستند.

مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه آب: تصفیه فیزیکی آب مراحل تصفیه آب که باید روی آب خام در پالایشگاه‌ها انجام شود، به دلیل تفاوت

روش های تصفیه آب

روش های تصفیه آب

به طور کلی روش های تصفیه آب به سه نوع روش‌های فیزیکی، حذف یون‌های محلول و روش‌های گندزدایی تقسیم می‌شوند.

خمدیگی شفت

خمیدگی شفت از الف تا ی

۱- خمیدگی شفت محور توربین یکی از مهمترین اجزای آن بوده که وظیفه انتقال قدرت را به عهده دارد. با توجه

ACC نیروگاه

عوامل موثر در عملکرد ACC نیروگاه

1- ACC نیروگاه شرح سیستم خنک‌کننده خشک مستقیم یا کندانسورهای هوایی یا ACC نیروگاه  (ACC = Air Cold Condenser)، در ACC نیروگاه، برج خنک‌کننده و کندانسور