آخرین مقالات

برنر توربین گازی V94.2 و سوخت گاز

من سعید کردی زاده هستم کارشناس ارشد مکانیک و خیلی خوشحالم بعد از چندین سال کار حرفه‌ای در صنایع نیروگاهی، دارم  این فیلم آموزشی با