کاویتاسیون در پمپ چیست

تعریف پدیده‌ی کاویتاسیون در پمپ چیست در پاسخ به سوال کاویتاسیون در پمپ چیست باید گفت: پدیده‌ی کاویتاسیون عبارت است از تشکیل حباب‌های گاز در قسمت مکش (در اثر کاهش فشار)، ورود حباب‌ها به درون پروانه و پوسته، ترکیدن حباب‌ها در اثر افزایش فشار، آزاد شدن انرژی و بروز خرابی در قطعات پمپ‌ها. روش‌های ریاضی …

کاویتاسیون در پمپ چیست ادامه مطلب »