پایش وضعیت در کارخانه سیمان

پایش وضعیت در کارخانه سیمان – دو مثال واقعی

هر گونه عاملی که باعث ایجاد ارتعاش می­شود خصوصیات ارتعاشی مختص به خود را دارد که می­توان از طریق آنالیز ارتعاشات و با تحلیل ابزارهای آنالیز (طیف فرکانسی، زاویه فاز و…) عامل اصلی را شناسایی و در جهت رفع آن اقدامات لازم را انجام داد. انجام پایش وضعیت در کارخانه سیمان به دو مورد ارتعاشی اشاره خواهد …

پایش وضعیت در کارخانه سیمان – دو مثال واقعی ادامه مطلب »