مروری بر مکانیسم های خرابی در بویلرهای بازیاب حرارتی

مروری بر مکانیسم های خرابی در بویلرهای بازیاب حرارتی

بویلرهای بازیاب حرارت (HRSG)، گرما را از گازهای خروجی توربین گاز گرفته و این انرژی حرارتی را برای تبدیل آب به بخار استفاده می‌کنند که از این بخار برای گردش توربین بخار جهت تولید جریان الکتریکی استفاده می‌گردد. در این میان، نگهداری و تعمیرات به موقع و بازرسی‌های منظم یکی از اصول اساسی در حفاظت …

مروری بر مکانیسم های خرابی در بویلرهای بازیاب حرارتی ادامه »