سیستم خلا کندانسور

پارامتر های موثر بر سیستم خلا کندانسور

۱- سیستم خلا کندانسور به طور کلی سیستم خلا کندانسور مولد بخار سیکل ترکیبی متاثر از عملکرد برج خنک‌کن، کارایی اجکتورها و مشخصات بخار ورودی به توربین و نهایتا ورود به کندانسور می‌باشد که در بیشتر مواقع مانورهای زیادی در زمینه کنترل و مدیریت مصرف آب دیلوج برج، گاز برنرها و مصرف داخلی کلی نیروگاه از …

پارامتر های موثر بر سیستم خلا کندانسور ادامه مطلب »