زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
مرور برچسب

سطح تمیزی روغن نو

سطح تمیزی روغن نو

یکی از اهداف بسیار مهم در بکارگیری فن آوری مراقبت وضعيت (CM)، شناسایی و کنترل عوامل ریشه­ای فرسایش غیرعادی سیستم­های مکانیکی می­باشد. براساس تحقیقات به عمل آمده، آلودگی روانکارها، یکی از عوامل مهم فرسایش و خرابی تجهیزات در ایران و جهان…