مرور برچسب

تشخیص بلبرینگ تقلبی

روش های تشخیص بلبرینگ تقلبی

در این تحقیق که حاصل مطالعه بر روی یکصد دستگاه ماشین و بررسی بیش از سیصد عدد بیرینگ و تحلیل حالات خرابی مرتبط با آنها می­باشد، با رویکردی پیشگیرانه ابتدا به معرفی شاخص­هایی جهت کمک به شناسایی و تشخیص بلبرینگ تقلبی قبل از نصب پرداخته و در…