ترمودینامیک نیروگاه سیکل ترکیبی

بررسی ترمودینامیک نیروگاه سیکل ترکیبی

1- نیروگاه سیکل ترکیبی سیکل گازی قابلیت بیشتری برای افزایش بازده گرمایی دارد، زیرا دمای متوسطی که تحت آن گرما داده می‌شود بالاتر است. ولی سیکل‌های گازی یک عیب ذاتی دارند: گاز با دمای خیلی زیاد (معمولا بیشتر از ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد) بررسی می‌شود. از توربین گازی خارج می‌شود و امکان بالقوه افزایش بازده گرمایی را از بین …

بررسی ترمودینامیک نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه مطلب »