آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

مخزن ذخیره گازوئیل نیروگاه

مخزن ذخیره گازوئیل نیروگاه

مخزن ذخیره گازوئیل نیروگاه – فیلم رایگان

در این فیلم آموزشی 4 دقیقه ای درباره مخزن ذخیره گازوئیل نیروگاه به شما میگویم: شناور مکش یا Floating Suction Device…