ذرات موجود در روغن

تکنیک‌های شناسایی ذرات موجود‌ د‌ر روغن

ذرات موجود‌ د‌ر روغن به روش‌های متنوعی ارزیابی می‌شوند‌. تکنیک‌های شناسایی این ذرات به عوامل گسترده‌ای مانند اندازه ذرات و خاصیت مغناطیسی آنها وابسته است. قبل از هر چیز اجازه دهید تا ماهیت ذرات موجود در روغن را بررسی نماییم.

ادامه مطلب