ذرات موجود در روغن

تکنیک‌های شناسایی ذرات موجود‌ د‌ر روغن

ذرات موجود‌ د‌ر روغن به روش‌های متنوعی ارزیابی می‌شوند‌. تکنیک‌های شناسایی این ذرات به عوامل گسترده‌ای مانند اندازه ذرات و خاصیت مغناطیسی آنها وابسته است. قبل از هر چیز اجازه دهید تا ماهیت ذرات موجود در روغن را بررسی نماییم.

ادامه مطلب

آزمایش شاخص فرسایش ذرات آهنی (PQ)

آزمایش شاخص فرسایش ذرات آهنی (PQ) و شاخص TDPQ

آنالیز عنصری روغن همه داستان روغن توریبن را بازگو نمی‌کند. به عبارت دیگر، آنالیز عنصری نه تنها نسبت به شناسایی ذرات درشت ناتوان است بلکه نمی‌تواند مشکلات روغن توربین را از یکدیگر تفکیک نماید.

ادامه مطلب

آزمایش وارنیش روغن توربین چیست؟

با شروع مشکلات وارنیش آزمایشگاه‌های مختلف برای تشخیص وارنیش روغن دست به کار شدند. به عنوان مثال آزمایشگاه exonmobil با استفاده سانتریفیوژ کردن نمونۀ روغن (Ultra Centrifuge Rating) وضعیت وارنیش را ارزیابی میکند.

ادامه مطلب