مرور رده

آنالیز ارتعاشات

سافت فوت یا نرمی پایه (Soft Foot)

سافت فوت چیست ؟ سافت فوت یا نرمی پایه وضعيتي است كه تمامی پایه‌های يك ماشين روي صفحه مسطح قرار نگرفته باشد. در این شرایط زمانی که پیچ‌های نگه‌دارنده ماشین به پایه محكم شوند به یکی از پایه‌های ماشین تنش کششی بیشتری نسبت به سایر پایه‌ها وارد…

خارج از مرکزی (Runout)

خارج از مرکزی یا Runout زمانی اتفاق می­افتد که محور دوران و محور هندسی شفت روی یک خط قرار نداشته و به عبارتی مرکز دوران شفت به ‌موازات خط مرکز هندسی شفت باشد. این شفت می‌تواند به پولی، چرخ­دنده یا بیرینگ متصل باشد. این شرایط معمولاً علایمی…

عبور جریان الکتریکی از بیرینگ‌های موتور (Current passing through the bearings)

یكي از عوامل بروز عيب و در نهايت خرابي بیرینگ‌های موتور وجود ولتاژ روتور و جريان مخرب عبوري از بيرينگ‌ها مي‌باشد. ايجاد ولتاژ روتور به دلایل زیر است: مقاومت مغناطيسي (رلوكتانس مغناطيسي ) نامتعادل در مسير شارهای روتور بارهاي…

خرابی کارت­ مقایسه‌­گر سرعت (Speed Comparitor Card)

معیوب شدن مدار کارت­ مقایسه­‌گر سرعت، مسبب یک خرابی پایدار در میدان مغناطیسی موتور DC می‌باشد. درنتیجه این مشکل سرعت موتور دچار نوسان (fluctuation) شده و دامنه فرکانس 1X کاهش‌یافته و شاهد مجاورهایی کنار SCR خواهید بود. چنین مجاورهایی…

لقی کانکتور و کارت‌های کنترلی اتصالی کرده در موتور Shorted Control Card, Loose Connector) DC)

اتصالی ­کردن کارت­‌هـای کنترلی و یـا اتـصالات شـل شـده موتور DC می‌­تواننـد در فرکانـس‌­هایی کـه ترکیبی از فرکانس خط هستند (یعنی ، 2، 3 و 4) پیک­‌هـای ارتعاشـی قابل‌توجهی ایجاد نمایند.

مشکلات فاز (Phase Loss) موتور DC

وقتی یکی از Firing Card های منبع تغذیه موتور DC معیوب شود، مشکلات فاز موتور DC حادث می‌شود. در این شرایط قـدرت موتـور 30% کـاهش یافته و ایـن امـر باعـث تغییـرات لحظه‌­ای مکرر در سرعت موتور می‌­شود. مشاهده پیک­‌هـای ارتعاشـی بـا دامنه‌های…

عیوب تیونینگ سیستم (Faulty System Tuning) موتور DC

عیوب تیونینگ موتور DC نشانگر وجود خطایی در تنظیم سیـستم کنتـرل الکتریکـی و یـا شکـستگی سیم‌پیچ‌های روتور می­باشـد. چنانچـه مـشکل حاکم بر موتور کنترلی باشد، ارتعاشاتی در  فرکانس‌های  1SCR و 2SCR شاهد هستیم. همچنین در این حالت دامنه فرکانس‌…

شکستگی سیم‌پیچ روتور موتور DC و مشکلات زمین (Grounding Fault in DC Motors)

شکـستگی سیم‌پیچ‌ روتور موتور DC، مشکل زمین را به همراه دارد. چنانچـه در وجود پیک­‌هـایی در فرکـانس‌­های SCR و 2 اسـپکتروم مربـوط بـه موتـور DC، از علائم شکستگی سیم‌پیچ روتور است.

اسپکتروم نرمال موتور DC و کنترل‌ها  (Normal Spectrum in DC Motors And Control)

در اسپکتروم نرمال موتور DC که منبع تغذیه آن‌ها یکسو کننده تمام موج کنترل شده اسـت، شـاهد پیـک ارتعاشات در فرکـانس 6 هستیم. فرکانس 6، فرکانس آتش تریستورها (Silicon Control Rectifier Firing Frequency) نامیده شده و به اختصار به صورت SCR Firing…

عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب (AC Synchronous Motor)

از عیوب موتورهای الکتریکی سنکرون جریان متناوب، شـل شدن سیم‌پیچ‌های اسـتاتور (Loose Stator Coils) مـوتورهای سـنکرون سنکرون بوده و ارتـعاش بسیار زیـادی در فرکانس گذر سیم‌پیچ Coil Pass Frequency) CPF) ایجاد می‌کند. CPF با مجاورهای 1X احاطه…