آزمایش وارنیش روغن توربین چیست؟

با شروع مشکلات وارنیش آزمایشگاه‌های مختلف برای تشخیص وارنیش روغن دست به کار شدند. به عنوان مثال آزمایشگاه exonmobil  با استفاده سانتریفیوژ کردن نمونۀ روغن (Ultra Centrifuge Rating) وضعیت وارنیش را ارزیابی میکند. آزمایشگاه singnum   مبتکر…

سیستم حفاظت نیروگاه گازی

مقدمه در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه نقل انرژی، ژنراتورها، ترانس‌ها، موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در اثر فقدان عایق‌بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی عایق‌ها در مقابل فشارهای ضربه‌ای دینامیکی و الکتریکی، ازدیاد بیش از حد مجاز درجه…